Komunikaty


 

  

 


 

ZAMIERZENIA NA 2022 ROK

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" informuje, że w październiku 2021 r. przystąpi do opracowywania tematów imprez turystycznych na kolejny rok - PLANU IMPREZ NA ROK 2022.

 

W związku z tym zachęcamy i prosimy członków i sympatyków Oddziału o składanie propozycji imprez turystycznych, zarówno jednodniowych jak i wielodniowych.

 

Oczekujemy również deklaracji obecnych i przyszłych organizatorów turystyki (po szkoleniu) o autorską organizację imprez turystycznych z podaniem tematu i orientacyjnej daty imprezy.


Propozycje imprez turystycznych proszę składać telefonicznie kol. Kazimierzowi Kamińskiemu - tel. 696 865 795.


Prezes Zarządu Oddziału - Ryszard Bronisz

 


 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

Zarząd Oddziału PTTK „Stilon” przypomina wszystkim swoim członkom, że w biurze Oddziału PTTK ”Stilon” przy ul. Piłsudskiego 47 są do odbioru znaczki członkowskie za lata 2020 i 2021. Biuro czynne jest w każdy czwartek w godz. od 15:00 do 16:00.


Obowiązkiem każdego członka PTTK jest mieć wklejony w legitymacji znaczek członkowski, który świadczy o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia od NNW.


Przed nami kolejne wydarzenia turystyczne. Nie odkładaj to sprawa honorowa.

 

Zapraszamy
Marta Pieprzyk

 


 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” zamierza zorganizować kurs szkoleniowy na organizatora turystyki PTTK w październiku 2021 roku.


Z regulaminu Organizatora Turystyki PTTK wynika m.in.:


Organizator Turystyki PTTK ma prawo:


1. Organizowania popularnych wycieczek i imprez turystycznych dla środowiska, w którym działa i potwierdzania przebycia tras oraz poświadczania spełnienia warunków koniecznych do uzyskania odznak turystycznych na wycieczkach, w których osobiście uczestniczy.


2. Noszenia odznaki i posługiwania się legitymacją Organizatora Turystyki.


3. Korzystania z przywilejów przysługujących kadrze PTTK, szczególnie w zakresie wyróżnień oraz w zakresie zniżek w opłatach za noclegi w obiektach i wypożyczalniach sprzętu PTTK.


Organizator Turystyki ma obowiązek:


1. Upowszechniania wiedzy o swoim regionie, propagowania zasad kultury turysty-cznej, bezpieczeństwa wycieczkowania i zdobywania odznak turystycznych.


2. Systematycznego uczestniczenia w imprezach turystycznych macierzystego Oddziału PTTK.


3. Systematycznego podnoszenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności.

 

Zarząd Oddziału zaprasza i wyraża nadzieję na liczny udział członków Oddziału w szkoleniu. Osoby, pragnące zdobyć uprawnienia organizatora turystyki, winny zgłosić swój udział w szkoleniu do prezesa Zarządu Oddziału do końca września 2021 r.

 

Prezes Zarządu Oddziału
Ryszard Bronisz

 


 

ZAWIADOMIENIE

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” przypomina o stosowaniu wymagań stawianych uczestnikom imprez organizowanych przez Oddział Zakładowy PTTK „Stilon” w związku z pandemią koronawirusa (odmiana DELTA). Oto one:


1. Każdy uczestnik imprezy wielodniowej musi być zaszczepiony przeciw COVID-19

   i potwierdzić to Zaświadczeniem Szczepienia lub Unijnym Certyfikatem Covid.


2. W przypadku imprez jednodniowych będzie wymagane wypełnienie Deklaracji

    Covidowej.


3. Osoby z lekarskimi przeciwwskazaniami do szczepienia będą zobowiązane

    do wykonania testu covidowego na 48 godzin przed wyjazdem na imprezę.


Prezes Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon”
Ryszard Bronisz

 


 

Zaproszenie

 

W imieniu Organizatorów Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon“ zapraszam na Rajd Górski w Bieszczady w dn. 14.08 ÷ 22.08.2021 r. Bieszczady to najpiękniejsze góry w Polsce.


Zakwaterowanie: Ustrzyki Górne - Hotel Górski PTTK.


Koszt przewidywany: 1350,00 zł.
Wpłata na konto Oddz.Zakład.PTTK „Stilon“, nr 60 2490 0005 0000 4610 2493 89882 z dopiskiem Bieszczady.


Wpłata: zadatek niezwłocznie po zapisie w kwocie 200,00 zł, a pozostała kwota do dnia 10.08.2021 r.


Świadczenia:
przejazd autokarem, zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja), usługa przewodnicka, bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, opłata klimatyczna.


Uwaga!
Wymagane jest zaświadczenie o szczepieniu przeciw covid-19.
Zapisy u organizatora esemesem: Juliusz Kuźma tel. nr 600 883 860.

 

Zapraszają
Organizatorzy Rajdu Górskiego Bieszczady

 

Program imprezy tutaj

 

 


 

KOMUNIKAT ZARZĄDU

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” informuje członków i sympatyków Oddziału, że impreza „DANKÓW 2021” odbędzie się w Ośrodku Łubu-Dubu w Dankowie 23.09.2021 r. (czwartek).


Program spotkania integracyjnego będzie zgodny z zaplanowanym w 2020 roku. 

W programie:
- sprawy organizacyjne Oddziału,
- wykład Tomasza Hołyńskiego o historii Dankowa,
- prelekcja przedstawiciela Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie,
-spacer trasą „Historia Dankowa”,
- piknik integracyjny przy muzyce, a w nim konkursy i inne atrakcje.


Dojazd autobusem do Dankowa i powrót jest bezpłatny.
Wyjazd 23.09.2021 r. z parkingu przy TESCO przy ul. Górczyńskiej o godz. 9:00. 

Powrót do Gorzowa o godz.18:00.


Koszt uczestnictwa zostanie skalkulowany i podany do wiadomości po weryfikacji uczestników zgłoszonych w 2020 r. W celu weryfikacji organizator wyśle sms z zapytaniem o uczestnictwo do wszystkich osób z listy i będzie oczekiwał potwierdzenia udziału.

 

W  przypadku rezygnacji wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w całości.

 

Za Zarząd

Kazimierz Kamiński

 

 


 

                                                                                                                                         Załącznik nr 1

 

UCHWAŁA NR 103/2021
z dnia 01.07.2021
(związana z PROTOKOŁEM NR 51/2021)

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” podjął jednogłośnie uchwałę o wprowadzeniu zmian w PLANIE IMPREZ na 2021 rok następująco:


1. Impreza „DANKÓW 2021” planowana na II kwartał 2021 r. odbędzie się w III kwartale

    2021 r. w dniu 23.09.2021 r.


2. Impreza „Niederfinow” planowana na sierpień 2021 r. nie odbędzie się z uwagi 

    na niemieckie obostrzenia związane z pandemią koronawirusa COVID -19.


3. Impreza „Spływ kajakowy” planowana na lipiec 2021 r. nie odbędzie się z uwagi na małą

    liczbę osób zainteresowanych tą imprezą.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.

 


 

KOMUNIKAT


dotyczący Rajdu z cyklu ,,Góry i Parki Narodowe” Kielce – Góry Świętokrzyskie

 

 

W związku z poluzowaniem obostrzeń pandemicznych przystępujemy do realizacji planu imprez PTTK na rok 2021.

 

Zapraszamy zatem na XXXII Rajd z cyklu „Góry i parki Narodowe” Kielce – Góry Świętokrzyskie 31.07-8.08.2021 r.

 

Koszt rajdu został ustalony na kwotę 1250 zł.

 

Program rajdu znajdziesz tutaj.

 

Zapisy przyjmuje Aleksander Grabowski - 600 983 386

 

Serdecznie zapraszam

 


 

KOMUNIKAT nr 1


Pod koniec maja 2021 r. zostaną poluzowane obostrzenia związane z występowaniem pandemii COVID-19, w związku z tym Zarząd Oddziału przystępuje do realizacji imprez ujętych w PLANIE IMPREZ na 2021 rok.

 

Jak je bezpiecznie zrealizujemy zależy od nas wszystkich. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, kiedy uzyskamy odporność poprzez szczepienie się przeciw COVID-19, do czego gorąco zachęcaliśmy od grudnia 2020 r., kiedy to wykonano w Polsce pierwsze szczepienie przeciw COVID-19.


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon", w trosce o zdrowie uczestników imprez, informuje o podjęciu uchwały Nr 97/2021 z dnia 27.05.2021 r. (związana z PROTOKOŁEM NR 49/2021) o wymogu posiadania Karty Szczepień lub aplikacji w telefonie, poświadczających poddanie się szczepieniu przeciw COVID-19, przez każdego uczestnika biorącego udział w imprezie organizowanej przez Oddział Zakładowy PTTK "Stilon"

 

KOMUNIKAT nr 2

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" informuje o stacjonarnym wznowieniu pracy biura Oddziału od dnia 1 czerwca 2021 r., po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.


Biuro Oddziału czynne będzie w czwartki (za wyjątkiem świąt) 
w  godz.15:00 - 16:00.


Prezes Zarządu Oddziału przyjmował będzie interesantów we wtorki (za  wyjątkiem świąt) w godz. 12:00 - 13:00.

 

Uwaga!

Wyjątkowo w dniu 8.06.2021 r. (wtorek) o godz.12:00 na dyżurze obecna będzie kol. Marta Pieprzyk, która wydawać znaczki członkowskie PTTK (po opłaceniu składki członkowskiej) przed wyjazdem do Szczecina i na Hel.

 

W biurze Oddziału obowiązuje reżim sanitarny, w tym zakrywanie maseczką ust i nosa oraz limity odległości (1,5 m między osobami i liczby osób przebywających w biurze (2 osoby razem z obsługą).

 

 

Prezes Zarządu Oddziału - Ryszard Bronisz

 

 


 

 

"Szlak Piastowski"

 

 

Informuję wszystkich naszych członków o zmianie terminu realizacji imprezy turystycznej "Szlak Piastowski" - nowy termin to od 16 do 19 września 2021 roku.

 

Program imprezy znajdziecie tutaj.

 

Zapraszam. serdecznie

Stanisław Golumski

 


 

Komunikat

dotyczący imprezy turystyczno-krajoznawczej 

,,Szlak Orlich Gniazd”

 

 

W związku z decyzją rządu dot. przyspieszenia działań zmierzających do luzowania obostrzeń pandemicznych przystępujemy do realizacji planu imprez PTTK na rok 2021.

 

Zapraszamy zatem na Szlak Orlich Gniazd w terminie 7-11 lipiec 2021 roku.


Koszt wycieczki został ustalony na kwotę 700 zł.

 

Program wycieczki

Szczegółowy program imprezy zostanie podany do wiadomości po konsultacji propozycji programu wycieczki z przewodnikiem.

 

Zapisy przyjmuje:

Aleksander Grabowski, tel. 600 983 386

Małgorzata Balbierz, tel. 604 697 485.

 

Serdecznie zapraszamy.

 


 

INFORMACJA


W dniu 29.04.2021 r. otrzymałam wiadomość z Opery na Zamku w Szczecinie o odwołaniu spektaklu - baletu "Don Kichot" zaplanowanego na czerwiec 2021 roku.


Z tego powodu odwołuję wyjazd na ten spektakl w dniu 27.06.2021 r. (poz. 9 w Planie Imprez na 2021 rok).

 

Organizator - Maria Karbowska

 


 

Komunikat


Witam wszystkich po długiej przerwie spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z panującej pandemii. Bardzo tęsknimy za wspólnymi wyjazdami, integracją, zwiedzaniem, poznawaniem nowych ciekawych i nieznanych miejsc - zakątków Polski.


Po ponad rocznej przerwie spowodowanej izolacją, dystansem wynikającym z pandemii mamy nadzieję, że powoli nadchodzi ten czas, abyśmy zaktualizowali swój udział w planowanych imprezach organizowanych przez Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon”.


Śledząc aktualne działania Rządu RP w zwalczaniu pandemii podjąłem decyzję o zmianie/przesunięciu terminu imprezy „Zlot Rodzinny nad Morzem Władysławowo – Hel”. Przesunięcie terminu rozpoczęcia imprezy nie jest duże ale może okazać się dość znaczące w bezpiecznej organizacji imprezy dając czas uczestnikom na nabycie odporności po przyjętych nich szczepionkach. Nowy termin imprezy „Zlot Rodzinny nad Morzem” to okres od 17.06.2021 do 22.06.2021 (sześć dni, od czwartku do wtorku).


Informuję, że niezależnie od sytuacji jaka będzie, nasz program imprezy będzie korygowany i dostosowywany do bezpiecznego, relaksacyjnego i plenerowego pobytu całej grupy.


Informuję również, że zapisy z roku 2020 tracą swoją ważność. W związku z tym ogłaszamy nowe zapisy na imprezę „Zlot Rodzinny nad Morzem”. Zapisy wyłącznie drogą SMS lub pocztą email. Zapisy przyjmujemy w terminie do 10.05.2021. Po zapisaniu się wymagana jest od uczestnika przedpłata w wysokości 200 zł płatna na konto PTTK Stilon. Planowany koszt imprezy 780 zł.


W tytule przelewu należy czytelnie wpisać „Impreza Hel” oraz kogo dotyczy przedpłata wpisując imię i nazwisko uczestnika. Zarząd przyjął zasadę, że przedpłata może dotyczyć tylko jednego uczestnika, chyba, że dotyczy kilku osób z rodziny - jako przedpłata „Rodzinna”.


Pozdrawiam, życzę zdrowia i do rychłego spotkaniach na turystycznych imprezach organizowanych przez PTTK Stilon.

 

Program imprezy


Organizator imprezy „Zlot Rodzinny nad Morzem” - Kazimierz Kamiński, tel. 696865795

 


 

 


 

Zarząd PTTK Stilon przypomina o obowiązku opłacie składki członkowskiej na rok 2021.

Organizatorzy imprez turystycznych mają nadzieję, że Rząd już nie długo zwolni obciążenia związane z koronawirusem w wyniku spadku poziomu pandemii, a nasi członkowie PTTK zgodnie z zaleceniami Rządu

i wirusologów będą posiadać nabytą odporność wynikającą ze szczepień.

Opera Giacomo Pucciniego "Madama Butterfly"


Informuję, że w związku z zamknięciem teatrów, spowodowanym nadal panującą epidemią koronawirusa, Opera na Zamku w Szczecinie odwołała wystawienie opery Giacomo Pucciniego "Madama Butterfly". Z tego powodu odwołuję wyjazd do Szczecina na ten spektakl w dniu 11.04.2021 r.


Wpłacone pieniądze zostaną zwrócone osobom z listy na rachunki, z których dokonano wpłat. Osoby, które wpłaciły pieniądze w Urzędzie Pocztowym, Agencji lub w kasie Banku proszę o podanie numeru rachunku, na który ma być przekazany zwrot wpłaty.


Organizator imprezy - Maria Karbowska

 


 

Impreza turystyczno-krajoznawcza

"Elbląg i Mierzeja Wiślana"

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" informuje, że w związku z nadal trwającą pandemią koronawirusa realizacja planowanej Imprezy turystyczno-krajoznawczej "Elbląg i Mierzeja Wiślana" w terminie od 5 do 9 maja 2021 zostaje zawieszona.


Nowy termin imprezy będzie ustalony w czasie pozwalającym na bezpieczne jej zaplanowanie i realizację.

 

Prezes Zarządu Oddziału - Ryszard Bronisz

 


 

 

ZMIANA DATY IMPREZY

"Don Kichot"

 

Opera na Zamku w Szczecinie przysłała nam aktualny repertuar na sezon artystyczny 2020/2021 po zmianach.


W związku z powyższym, ulega zmianie daty imprezy "Wydarzenie muzyczne "Don Kichot" balet - Opera na Zamku - Szczecin" (l.p.4) na nową datę 27.06.2021r. (obecna pozycja Planu nr 8).


Organizator - Maria Karbowska, tel. 608 088 511

 

 


 

 


Informuję, że z powodu małej liczby osób, które zadeklarowały udział w  spektaklu "Eugeniusz i Tatiana - Zakręt" wystawianego w Operze na Zamku w Szczecinie w dniu 7.03.2021 roku, odwołuję wyjazd na tę imprezę.


Wpłacone pieniądze na rzecz udziału w tej imprezie zostaną zwrócone osobom z listy na rachunki, z których dokonano wpłat.


Organizator imprezy - Maria Karbowska

 


 


 


 

 

  

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon”

przypomina, 

że z uwagi na obostrzenia pandemiczne

obsługa członków PTTK „Stilon” odbywa się zdalnie. 

 

 

Prosimy kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z członkami Zarządu odpowiedzial-nymi za organizację imprez. Numery telefonów umieszczone są na stronie PTTK „Stilon” w zakładce plan imprez na 2021.

 

Odbioru znaczków członkowskich można dokonać po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się do członka Zarządu Marty Pieprzyk w celu uzgodnienia terminu - tel. 608 633 350.

 

Gorzów Wlkp., 8.02.2021 r.

 


 

 

Wszystkim członkom i sympatykom

 

PTTK Stilon, którzy przekazali nam na nasze KONTO pieniądze w ramach "1-go %" (za rok podatkowy 2019) d z i ę k u j ę w imieniu całej naszej petetekowskiej społeczności.

 

Ryszard BRONISZ - Prezes

 


 


 

ODWOŁANIE SPEKTAKLU

MUSICALU "MY FAIR LADY"

 

Z uwagi na odwołanie spektaklu musicalu "My Fair Lady" (poz. 5 w Planie) w pierwszym półroczu 2021 przez Operę na Zamku w Szczecinie w PLANIE IMPREZ zmieniono to wydarzenie muzyczne na inne - Wydarzenie muzyczne Giacomo Puccini "Madama Butterfly" - Opera na Zamku - Szczecin, które zaplanowano na dzień 11.04.2021 roku (poz. nr 3 w zmienionym Planie).

 

Maria Karbowska

 

 


 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

Uprzejmie informuję, że UCHWAŁĄ NR 81/2020 z dnia 04.12.2020 r. Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" zatwierdził PLAN IMPREZ na 2021 rok.

Szczegóły w zakładce PLAN IMPREZ.

 

Plan Imprez może ulec korekcie ze względu na pandemię koronawirusa.

 

O wszystkich zmianach, powodowanych decyzjami Rządu RP, Zarząd Oddziału będzie informować na bieżąco na stronie internetowej i Facebooku.

 

 

 

Prezes Zarządu Oddziału - Ryszard Bronisz

 


 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE NA 2021 ROK

 

Niniejszym nformujemy, że Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK Stilon Uchwałą nr 82 z dnia 22.12.2020 roku i Załącznikiem nr 2 ustalił wysokość składek członkowskich i wpisowych na rok 2021.

 

Szczególy znajdziecie na podstronie CZŁONKOSTWO.

 


 

 

 

ALBUMY ZDJĘCIOWE

Z NASZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH

 

 

W związku z tym, że występowały trudności z logowaniem się zainteresowanych na stronę, na której umieszczane były albumy zdjęciowe ze wspólnych imprez turystycznych, uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy stronę, na której zamieszczane będą zdjęcia z odbytych imprez turystycznych w oddzielnych albumach zatytułowanych datą i skróconą nazwą imprezy.

 

Umożliwi to zainteresowanym obejrzenie i pobranie zdjęć do własnych kolekcji/potrzeb.

 

Adres strony takiego albumu podany będzie w opisie imprezy, zamieszczanym na podstronie Planu Imprez Nasza Kronika

 

Klikając na taki link znajdziecie się Państwo na stronie danego albumu.

Po wybraniu interesującego zdjęcia klikamy je prawym przyciskiem myszy. Otworzy się okno z poleceniemi i aby ściągnąć zdjęcie klikamy na polecenie "Download" (drugie licząc od dołu). Z reguły komputer automatycznie umieszcza ściągane zdjęcie w folderze "Pobrane" (w nowej generacji komputerów z systemem Windows 7 lub nowszym) lub w folderze "Download" (w wersjach starszych np. Windows XP).

 

Za utrudnienia przepraszam

Administrator strony

 


 

 

 

Koleżanki i koledzy!


Przesyłam do wiadomości, otrzymane w dniu 13 listopada 2020 roku,  stanowisko ZG PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej, podpisane przez Adama Jędrasa - Sekretarza Generalnego ZG PTTK.


Bardzo proszę wszystkich "funkcyjnych" członków naszego oddziału o wnikliwe zapoznanie się z treścią pisma.

 

Pismo w sprawie znajdziecie tutaj.

 

Czekam na uwagi i propozycje w tym temacie.


Ryszard Bronisz

 - mail: r_bronisz@wp.pl

 - tel.:   601 542 936

 

 


 

 

 

 

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

 

W niedzielę 27 grudnia 2020 r. wykonano w Polsce pierwsze szczepienie przeciw COVID-19. Ta chwila napawa nas otuchą i nadzieją na powrót do naszych PTTK-owskich spotkań na imprezach turystycznych.

 

Przed nami realizacja PLANU IMPREZ na 2021 rok. Jak go bezpiecznie zrealizujemy zależy od nas wszystkich. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, kiedy uzyskamy odporność poprzez szczepienie się przeciw COVID-19, do czego gorąco zachęcamy.

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon"