Komunikaty


 

Komunikat dot. rajdu Zamki 2.07.2022 r.

 


W dniu 2.07.2022 r. o godzinie 8.00 wyjazd z ul. Czereśniowej (Hala Sportowa).


Zajmowanie miejsc w autobusie dowolne oprócz 2 przednich foteli.


Przewidywany obiad w Kostrzynie o godzinie 14.00-14.15.


Pozdrawiam Alek

 


 

 

 

 

Do do Supraśla - 6 do 14.08.2022

 

Oddział PTTK "Stilon" informuje swoich członków, że są jeszcze wolne miejsca na organizowaną imprezę do Supraśla (Białystok) - Szlak Tatarski- Śladami Trylogii Jacka Bromskiego "U Pana Boga .........." 6 do 14.08.2022.

 


 

K O M U N I K A T

 

 

W związku z ogólnym wzrostem cen na większość usług i towarów zwracamy się do członków naszego Oddziału PTTK o ponowne przeanalizowanie swoich możliwości finansowych do uczestniczenia w organizowanych przez nas imprez.


Organizatorów poszczególnych „imprez” proszę o uzyskanie pisemnego potwierdzenia już wynegocjowanych stawek bądź rozpoczęcie negocjacji nowych stawek.


W drastycznych przypadkach proszę rozważyć (zaproponować) rezygnację z imprezy.


Wszystko to robimy w celu uniknięcia sytuacji kiedy za” pięć dwunasta” uczestnicy zrezygnują z wyjazdu, a oddział już będzie miał opłacone wszystkie rezerwacje.


Takie sytuacje mogą zachwiać równowagą finansową naszego Oddziału.


PROSZĘ WSZYSTKICH O WYROZUMIAŁOŚĆ I ROZWAGĘ.

 

Prezes Zarządu O/Z PTTK Stilon
Ryszard Bronisz

 


 

 

 

INFORMACJA


Informuję, że w dniu 13.04.2022 roku otrzymałam od organizatora koncertu SHOW "FASTLOVE" - TRIBUTE TO GEORGE MICHAEL informację o odwołaniu koncertu zaplanowanego na dzień 24.04.2022 roku.


W związku z tym, odwołuję wyjazd do Szczecina w dniu 24.04.2022 roku.


Wpłaty na tę imprezę będą zwrócone na rachunki, z których dokonano wpłat.

 

Maria Karbowska

 


 

 

 

KOMUNIKAT

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” informuje, że na zebraniu Zarządu Oddziału 4.04.2022 r. ustalono, że organizatorami imprezy KATOWICE z ramienia Zarządu Oddziału są: Aleksander Grabowski i Kazimierz Kamiński.

 


Prezes Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon”
Ryszard Bronisz

 


 

 

 

KOMUNIKAT

w sprawie „Zlotu Rodzinnego nad Morzem”

 


W związku z końcowym etapem organizacji „Zlotu Rodzinnego nad Morzem” w Ustroniu Morskim, uprzejmie informuję, że pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd do Ustronia Morskiego.


Ponieważ już muszę zarezerwać, np. miejsca noclegowe, zakup biletów wstępu i na pozostałe zaplanowane atrakcje, po to, aby wykorzystać w pełni proponowane ulgi cenowe w ogłoszonych promocjach jescze przed zapowiadanymi/planowanymi podwyżkami cen na ww. usługi.

 

Już zakupiłem bilety do Ogrodów tematycznych w Dobrzycy, zrobiłem już rezerwację miejsc na rejs statkiem, którym popłyniemy w kierunku zachodu słońca, finalizuję zakup biletów wstępu do Bursztynowego Pałacu i Skansenu Chleba w Ustroniu Morskim, a do pełnego dopięcia logistycznego naszego Zlotu brakuje mi tylko domknięcia listy uczestników. 

 

Jeśli jeszcze są jeszcze nasi członkowie, chcieliby wyjechać z PTTK „Stilon” na nasz Zlot, to właśnie jest to ostatni moment na zgłoszenie swojego udziału.

 

Serdecznie zapraszam

w imieniu Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon”
Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

INFORMACJA

 

Otrzymałam informację z Opery na Zamku w Szczecinie, że z powodu pozytywnych wyników testów na COVID - 19 wśród członków Chóru Teatru Vorpommern opera KRÓL ROGER z dnia 20.03.2022 zostaje przełożona na 15.05.2022, bilety zachowują ważność.

 

Odwołuję wyjazd do Szczecina w dniu 20.03.2022. Jeśli ktoś nie będzie mógł jechać w dniu 15.05.2022, to proszę o zgłoszenie rezygnacji z wyjazdu.

 

Maria Karbowska

 


 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” na Posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 9 marca 2022 roku podjął uchwałę (UCHWAŁA NR 126/2022) o cofnięciu rekomendacji Zarządu Oddziału dotychczasowemu organizatorowi imprezy KATOWICE.


Termin imprezy KATOWICE zaplanowany na 23-27.08.2022 r. nie ulega zmianie, a organi-zacja imprezy pozostaje w gestii Zarządu Oddziału.

 

Prezes Zarządu Oddziału
Ryszard Bronisz

 


 

 

 

Zarząd PTTK i Klub Fotograficzny przy Oddziale PTTK Stilon
ogłasza
konkurs dla członków Oddziału PTTK Stilon
„55 lat PTTK w obiektywie członków”

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
,,55 lat PTTK Stilon w obiektywie członków’’

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału PTTK ,,Stilon ‘’ Gorzów i klub Fotogra-ficzny przy Oddziale.


2. Udział w konkursie jest bezpłatny.


3. Celem konkursu jest obrazowanie historii Oddziału na przełomie 55 lat , ukazanie piękna polskich zabytków, przyrody, krajobrazów i kultury materialnej, jest też czystą dokumentacją życia turystycznego i odzwierciedla prawdziwy wizerunek tego, co fotografujący zastał w danym miejscu i czasie.


4. W konkursie można wystawiać fotografie zgłoszone przez autora będącego członkiem Oddziału PTTK Stilon związane z tytułem konkursu.


5. Technika wykonania zdjęć dowolna: fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Każdy autor może zgłosić do 4 zdjęć, w tym 1 zestaw do 4 zdjęć w formacie zapisu JPG.


6. Zdjęcia zapisane na płycie można dostarczyć do biura PTTK Stilon lub wysłać na email alekgraba53@wp.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 roku.


7. Zdjęcia powinny być opisane: autor, tytuł i rok fotografowania.


8. Zdjęcia nie mogą posiadać jakichkolwiek oznaczeń, cyfr, np. dat.


9. Do dnia 25 kwietnia 2022 powołana przez organizatorów komisja zakwalifikuje zdjęcia do wystawy w dniu 18 maja (majówka w Dankowie).


10. W Dankowie zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody za I, II, III miejsce i 2 wyróżnienia oraz nagroda publiczności za najciekawsze zdjęcie.


11. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca jest członkiem PTTK Stilon i autorem zdjęć, a prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane nie wyrażają zastrzeżeń na ich publikowanie.


12. Osoba uczestnicząca w konkursie przyjmuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie ustawą O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133 pozycja 883) oraz rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych 2016/679(RODO).


13. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i Oddziału PTTK Stilon.

 


 

 

 

 

legitymacja członkowska
legitymacja członkowska

DLA CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW PTTK STILON

   

 

Na prośbę naszych członków i gwoli przypomnienia niżej podajemy wysokość składek członkowskich obowiązujących wszystkich członków Oddziału PTTK Stilon w 2022 roku.

 

Powyższe reguluje Uchwała Zarządu nr 111/2021 z dnia 04.11.2021 roku (związana z Protokółem nr 56/2021) i  tak:

 

składka roczna członka Oddziału w 2022 roku wynosi:
- 95 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 75 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 50 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową (do 26 roku życia) za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.


Przypomina się jednocześnie, że przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez opłacenie składki i wklejenie w legitymację PTTK znaczka, co jednocześnie określa termin ważności legitymacji, w tym przypadku na okres od 01.01.2022 – 31.03.2023 roku.

 

W ww. uchwale ustalono także wysokość jednorazowej kwoty wpisowowej dla nowych osób wstępujących na członka Oddziału PTTK, która wynosi:
- 120 zł dla osób opłacających składkę normalną i ulgową,
-   50 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową (do 26 roku życia).

 

Uczestnictwo w imprezach turystyczno-kulturalnych organizowanych przez Oddział wymaga wpłaty zadatku (np. I raty) w kwocie:
-   50 zł na imprezy jednodniowe,
-   80 zł na imprezy dwudniowe,
- 200 zł na imprezy powyżej dwóch dni,
- 350 zł na imprezy powyżej pięciu dni.
Wymienione kwoty zadatku nie dotyczą wyjazdów muzycznych, na które wysokość zadatku ustala organizator.


Ustalono także w ww. uchwale, że zadatek na imprezy organizowane przez Oddział nie podlega zwrotowi, chyba że zwolnione miejsce zostanie zastąpione osobą z listy rezerwowej.

Mocą tejże uchwały ustalono ogólne reguły dotyczące ww. wpłat i tak:
- wpłaty przekazujemy wyłącznie przelewem na rachunek Oddziału Zakładowego PTTK Stilon nr 60 2490 0005 0000 4610 2493 8982,
- uzasadnione zwroty wpłat z tytułu uczestnictwa w organizowanych imprezach przekazywane będą na rachunki osobiste, z których nastąpiła wpłata,
- zapisy na listę uczestników imprezy dokonujemy wyłącznie sms-em wysyłanym na nr telefonu organizatora (podanym w Planie Imprez na 2022 rok), a po przyjęciu zgłoszenia przez organizatora, uczestnik danej imprezy zobowiązany jest niezwłocznie dokonać wpłaty w wysokości podanej w Planie Imprez na 2022 rok kwoty zadatku.


Omawiana Uchwała weszła w życie z dniem uchwalenia, tj. w dniu 04.11.2021 roku.

 

Za Zarząd - Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

 

INFORMACJA


Informuję, że spektakl "Upiór w kuchni", który miał się odbyć 17.01.2022 r. został przełożony na dzień 10.04. 2022 r. (niedziela) godz.16.00. Bilety zachowują ważność.


Bilety rozdam w holu Teatru im. Juliusza Osterwy, ul. Teatralna w Gorzowie Wlkp. o godz. 15.30.


Maria Karbowska

 


 

 

 

INFORMACJA

 


Informuję, że z uwagi na małą liczbę osób deklarujących chęć udziału w wyjeździe do Szczecina na widowisko "Tribute to WHITNEY HOUSTON" w dniu 11.05.2022 r. odwołuję wyjazd na ten spektakl.

 

Osoby, które dokonały wpłat otrzymają zwroty na rachunki indywidualne, z których dokonane zostały przelewy.

 


Organizator - Maria Karbowska

 


 

 

 

NFORMACJA

 


Informuję, że decyzją organizatora (Your Events Art), w związku z dynamicznymi zmianami wytycznych i w dbałości o zdrowie widzów, musical "Metro - koncert jubileuszowy" zaplanowany w Netto Arenie na 5 lutego 2022 zostaje przeniesiony na 7 maja 2022. Godzina i miejsce koncertu pozostają bez zmian. Wszystkie bilety zachowują ważność.


Zmiana w Planie na 2022 rok (poz. 9)


Pozdrawiam
Maria Karbowska

 


 

 

 

INFORMACJA


Informuję, że w dniu 9.12.2021 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" Zarząd podjął uchwałę zatwierdzającą PLAN IMPREZ NA ROK 2022.


Zapisy na imprezy będą przyjmowane od dnia 2.01.2022 r. poprzez wysłanie sms do organizatora danej imprezy.

Link do PLANU IMPREZ NA ROK 2022

 

 

Prezes Zarządu Oddziału - Ryszard Bronisz

 


 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” przypomina o stosowaniu wymagań stawianych uczestnikom imprez organizowanych przez Oddział Zakładowy PTTK „Stilon” w związku z pandemią koronawirusa (odmiana DELTA). Oto one:


1. Każdy uczestnik imprezy wielodniowej musi być zaszczepiony przeciw COVID-19

   i potwierdzić to Zaświadczeniem Szczepienia lub Unijnym Certyfikatem Covid.


2. W przypadku imprez jednodniowych będzie wymagane wypełnienie Deklaracji

    Covidowej.


3. Osoby z lekarskimi przeciwwskazaniami do szczepienia będą zobowiązane

    do wykonania testu covidowego na 48 godzin przed wyjazdem na imprezę.


Prezes Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon”
Ryszard Bronisz

 


 

 

 

ALBUMY ZDJĘCIOWE

Z NASZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH

 

 

W związku z tym, że występowały trudności z logowaniem się zainteresowanych na stronę, na której umieszczane były albumy zdjęciowe ze wspólnych imprez turystycznych, uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy stronę, na której zamieszczane będą zdjęcia z odbytych imprez turystycznych w oddzielnych albumach zatytułowanych datą i skróconą nazwą imprezy.

 

Umożliwi to zainteresowanym obejrzenie i pobranie zdjęć do własnych kolekcji/potrzeb.

 

Adres strony takiego albumu podany będzie w opisie imprezy, zamieszczanym na podstronie Planu Imprez Nasza Kronika

 

Klikając na taki link znajdziecie się Państwo na stronie danego albumu.

Po wybraniu interesującego zdjęcia klikamy je prawym przyciskiem myszy. Otworzy się okno z poleceniemi i aby ściągnąć zdjęcie klikamy na polecenie "Download" (drugie licząc od dołu). Z reguły komputer automatycznie umieszcza ściągane zdjęcie w folderze "Pobrane" (w nowej generacji komputerów z systemem Windows 7 lub nowszym) lub w folderze "Download" (w wersjach starszych np. Windows XP).

 

Za utrudnienia przepraszam

Administrator strony

 


 

 

 

Koleżanki i koledzy!


Przesyłam do wiadomości, otrzymane w dniu 13 listopada 2020 roku,  stanowisko ZG PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej, podpisane przez Adama Jędrasa - Sekretarza Generalnego ZG PTTK.


Bardzo proszę wszystkich "funkcyjnych" członków naszego oddziału o wnikliwe zapoznanie się z treścią pisma.

 

Pismo w sprawie znajdziecie tutaj.

 

Czekam na uwagi i propozycje w tym temacie.


Ryszard Bronisz

 - mail: r_bronisz@wp.pl

 - tel.:   601 542 936