Ubezpieczenia


K O M U N I K A T

 

 

Zarząd Oddziału PTTK Stilon przypomina, że Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju ubezpiecza swoich członków od NNW.

Szczegóły na https://pttk.pl/ubezpieczenia

 

Zakres ubezpieczenia NNW członków PTTK z opłaconą składką członkowską w okresie trwania umowy  i pozostałe informacje, a także związane z tym dokumenty ubezpieczeniowe znajdziesz w folderze UBEZPIECZENIA, a w nim: 

 

1) Ubezpieczenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym,

 

1a) Ulotka

 

2) Umowa Ubezpieczenia nr TO50/002128/22/A,

 

3) Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK (format pdf) – Nr polisy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.: TO50/001076/20/A/000002,

 

4) Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK (format xls) – Nr polisy od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.: TO50/001076/20/A/000002,

 

5) Pełnomocnictwo,

 

6) Oświadczenie dot. sposobu wypłaty odszkodowania

 

 

 

Adres ubezpieczyciela: 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna  

ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

 

Szkodę do ERGO HESTII można zgłosić:

w formie elektronicznej na adres e-mail: brokerszkody@ergohestia.pl

telefonicznie pod nr tel. 801 107 107 lub +48 58 555 5 555
osobiście podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA

 

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicami RP zadzwoń do Centrum Alarmowego Mondial Assistance, tel. + 48 22 522 29 90, tel. + 48 22 232 29 90

 

W przypadku gdy koszty leczenia za granicą RP pokrywasz samodzielnie, w ciągu 7 dni wypełnij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną i rachunkami i prześlij na adres mailowy: brokerszkody@ergohestia.pl

 

 

 

Za Zarząd

Wiceprezes Kazimierz Kamiński