Ubezpieczenia


 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej. W 2010 roku ZG PTTK wynegocjował przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o.o. korzystną umowę ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.

 

Obecnie ubezpieczycielem Odpowiedzialności Cywilnej PTTK jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., imienia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie a ubezpieczycielem ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna.

 

Nadal funkcjonują trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

 

Adres ubezpieczyciela:

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna,  ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

 

 

Szkodę do ERGO HESTII można zgłosić:

 

1) w formie elektronicznej na adres e-mail:

    brokerszkody@ergohestia.pl,


2) telefonicznie:

    tel. 801 107 107 lub +48 58 555 5 555,

 

3) osobiście:

    podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA.

 

 

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicami RP zadzwoń do Centrum Alarmowego Mondial Assistance, tel. + 48 22 522 29 90, tel. + 48 22 232 29 90

 

 

W przypadku gdy koszty leczenia za granicą RP pokrywasz samodzielnie, w ciągu 7 dni wypełnij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną i rachunkami i prześlij na adres mailowy: brokerszkody@ergohestia.pl

 

 

Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK pobrać można  ze strony Zarządu Głównego PTTK pod linkiem:

pttk.pl/wp-content/uploads/2024/01/Zalacznik-nr-1_Formularz-zgloszenia-szkody-NNW_Z-1_polisa2024_2025.pdf