Ubezpieczenia


Krótkoterminowe Ubezpieczenie NNW

 

 

Informujemy członków i sympatyków Oddziału Zakładowego PTTK Stilon, że włączeni jesteśmy do Ubezpieczenia NNW zawieranego na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK. Ubezpieczenie oferuje AXA - okres trwania umowy 01.04.2018 - 31.03.2021

 

Więcej informacji tutaj.

 

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Kamiński

 

 


 

Ubezpieczenia NNW oraz KL poza granicami Rzeczypospolitej Polski członków PTTK

 

 

Mamy trzyletnią Umowę ubezpieczeniową. Od 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK oraz zwolnieni z jej opłaty są ubezpieczeni w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/000429/17/A).

 

Przedmiotem ubezpieczenia są:

następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego.

 

Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego; koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.


Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2018,
od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2019,
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2020.

 

Proszę o rozpowszechnianie tej informacji wśród członków PTTK.

 

Więcej informacji tutaj.

 

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Kamiński.

 

 


 

 

 

I N F O R M A C J A

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" uprzejmie informuje członków Oddziału, że od 1 kwietnia 2018 roku ubezpieczycielem wszystkich członków PTTK jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń "Ergo Hestia".


Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami na temat ubezpieczenia nadesłanymi przez Zarząd Główny PTTK


Prosimy wszystkich członków o terminową opłatę składki członkowskiej za rok 2018 w terminie do końca marca 2018 r. Wklejony do legitymacji znaczek członkowski PTTK jest dowodem ubezpieczenia oraz umożliwia udział w imprezach organizowanych przez Oddział.


Za Zarząd - sekretarz Maria Karbowska