Ubezpieczenia


Ubezpieczenie NNW

 

 

Przypominamy członkom i sympatykom Oddziału Zakładowego PTTK Stilon, że włączeni jesteśmy do Ubezpieczenia NNW zawieranego na rzecz uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK. 

 

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) członków PTTK z opłaconą składką członkowską zawarto na okres od 01.04.2020 do 31.03.2023.

 

Nr polisy w okresie ubezpieczenia: O50/001076/20/A.

 

Adres ubezpieczyciela:
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna
ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

 

Szkodę do ERGO HESTII można zgłosić:
• w formie elektronicznej na adres e-mail:  brokerszkody@ergohestia.pl
• telefonicznie pod nr tel. 801 107 107 lub +48 58 555 5 555
• osobiście podczas wizyty w jednostce STU ERGO Hestia SA

 

W przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku za granicami RP zadzwoń do Centrum Alarmowego Mondial Assistance, tel. + 48 22 522 29 90, tel. + 48 22 232 29 90

 

W przypadku gdy koszty leczenia za granicą RP pokrywasz samodzielnie, w ciągu 7 dni wypełnij formularz zgłoszenia szkody wraz z dokumentacją medyczną i rachunkami i prześlij na następujący adres mailowy: brokerszkody@ergohestia.pl

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” umożliwia swoim członkom samodzielne pobieranie z naszej strony odpowiedniego dokumentu, niezbędnego do zgłoszenia szkody. Są to:

 

1) Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK wraz z załącznikami

 

2) Załącznik-nr-3 – Formularz wyznaczenia osoby uposażonej - Z-3,

 

oraz:

 

3) Umowa ubezpieczenia nr to50/001076/20/a - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami rzeczypospolitej polskiej,

 

4) Ulotka_ergo-PTTK-900220

 

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

 

 

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Kamiński

 

 


 

Ubezpieczenia NNW oraz KL poza granicami Rzeczypospolitej Polski członków PTTK

 

 

Mamy trzyletnią Umowę ubezpieczeniową. Od 1 kwietnia br. członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską PTTK oraz zwolnieni z jej opłaty są ubezpieczeni w Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna (TO50/000429/17/A).

 

Przedmiotem ubezpieczenia są:

następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na obrażeniach ciała Ubezpieczonego, skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią Ubezpieczonego.

 

Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia jest wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego; koszty leczenia i assistance poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas wyjazdów poza granice RP wraz z włączeniem amatorskiego uprawiania sportów letnich i zimowych.


Ubezpieczeniem objęci są członkowie PTTK posiadających ważną legitymację PTTK (z aktualnie opłaconą składką członkowską) w okresie ochrony ubezpieczeniowej tj.:

od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2018,
od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2019,
od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021r. w przypadku opłacenia składki

za rok 2020.

 

Proszę o rozpowszechnianie tej informacji wśród członków PTTK.

 

Więcej informacji tutaj.

 

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Kamiński.

 

 


 

 

 

I N F O R M A C J A

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" uprzejmie informuje członków Oddziału, że od 1 kwietnia 2018 roku ubezpieczycielem wszystkich członków PTTK jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń "Ergo Hestia".


Prosimy o zapoznanie się z wyjaśnieniami na temat ubezpieczenia nadesłanymi przez Zarząd Główny PTTK


Prosimy wszystkich członków o terminową opłatę składki członkowskiej za rok 2018 w terminie do końca marca 2018 r. Wklejony do legitymacji znaczek członkowski PTTK jest dowodem ubezpieczenia oraz umożliwia udział w imprezach organizowanych przez Oddział.


Za Zarząd - sekretarz Maria Karbowska