Historia Oddziału


 

Historia Oddziału

 

Historia kreowanej turystyki i krajoznawstwa w Stilonie zaczęła się w styczniu 1956 roku. Powstało wtedy Koło PTTK przy Gorzowskich Zakładach Włókien Sztucznych, które zostało zarejestrowane w Oddziale Miejskim w Gorzowie Wlkp.


Koło liczyło wówczas 30 członków, głównie pracowników Wydziału Mechanicznego.


9 maja 1967 roku na Zjeździe Organizacyjnym został założony Oddział Zakładowy PTTK i 31.08.1967 roku został zarejestrowany w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze pod nr 890. W chwili rejestrowania Oddział liczył 1010 członków.


Dyrekcja Przedsiębiorstwa, doceniając powstanie Oddziału PTTK, postanowiła przydzielić pomieszczenia na biuro i wypożyczalnię sprzętu turystycznego w Hotelu Zakładowym przy ul. Walczaka 20, a celem rozszerzenia działalności turystycznej na rzecz przedsiębiorstwa 28.02.1969 roku powstało Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego.


W latach 1968 - 1972 powstały przy Oddziale:
1) dwa Kluby:
    - Klub Motorowy,
    - Klub Żeglarski,


2) i trzy Komisje Turystyki Kwalifikowanej:
    - Komisja Turystyki Kajakowej,
    - Komisja Turystyki Górskiej,
    - Komisja Turystyki Nizinnej Pieszej.


W 1989 roku Oddział nasz był gospodarzem XI Ogólnopolskiego Turnieju Oddziałów Zakładowych w ośrodku w Lubniewicach, w którym uczestniczyło 17 drużyn z całej Polski.


W 1991 roku zostały zlikwidowane struktury pośrednie Towarzystwa, tj. Zarządy Wojewódzkie PTTK. Oddział poczynił starania, aby uzyskać osobowość prawną. W grudniu 1991 roku Oddział został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń.


29.05.2003 roku w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Oddział Zakładowy PTTK Stilon wpisano do Krajowego Rejestru, a tym samym uregulowano stan prawny Oddziału zgodnie z ustawą o KRS. W 2005 roku Oddział przystąpił do Lubuskiego Porozumienia Oddziałów.


Doniosłymi wydarzeniami dla Oddziału były wyróżnienia za całokształt działalności na polu turystyki i krajoznawstwa, przyznawane przez władze PTTK. Za tę działalność Oddział został wyróżniony odznakami i medalami:
- w 1976 roku Zarząd Główny PTTK przyznał Oddziałowi Złotą Honorową Odznakę PTTK,
- w 1985 roku naszemu Oddziałowi przyznano Medal "Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa w Zakładzie Pracy",
- w 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki wyróżniło Oddział Odznaką Honorową "Za Zasługi Dla Turystyki",
- Medal 50-lecia w PTTK wybity z okazji 50 lat działalności Oddziału Zakładowego PTTK Stilon,
- w 2017 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyznała Oddziałowi Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. za działalność turystyczno-krajoznawczą na rzecz społeczności miejskiej.


Oddział Zakładowy PTTK za swą działalność i popularyzację ruchu turystycznego również otrzymał wiele wyróżnień i dyplomów.


Ostatnia kadencja Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” trwała od marca 2017 do września 2022, z powodu pandemii była przedłużona o ponad 1 rok.


Oddział Zakładowy PTTK „Stilon”, przy współudziale organizatorów, w trakcie przedłużonej kadencji w latach 2017-2022 zorganizował 175 imprez, w których uczestniczyło 4830 osób. Organizowano Rajdy Górskie i Nizinne, Zloty nad Morzem, Rajdy z cyklu Złota Polska Jesień, Rajdziki, spływy kajakowe czy Rajdy Samochodowe. Oddzielną pozycją działalności Oddziału była organizacja wyjazdów na wydarzenia muzyczne do Wrocławia, Poznania, Szczecina, Warszawy, Gdyni i Gorzowa Wlkp.


Oddział Zakładowy PTTK „Stilon” kontynuował patronat nad projektem „MULTIKULTI”, którego autorami były Marta Wrzask i Agnieszka Doberschuetz.


Zarząd Oddziału kadencji lat 2017-2022 stanowili:
Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Stilon” Ryszard Bronisz, wiceprezesi Aleksander Grabowski, Kazimierz Kamiński, sekretarz Maria Karbowska, skarbnik Krystyna Górska, członkowie Marta Pieprzyk i Stanisław Golumski.


Organizatorami imprez w latach 2017-2022 byli:
Bernarda Burghardt, Maria Karbowska, Bożena Jarych, Halina Kosińska, Andrzej Jarych, Aleksander Grabowski, Stanisław Golumski, Wojciech Broda, Kazimierz Kamiński, Juliusz Kuźma i Marcin Kuźma.


07.09.2022 w Oddziale odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Wybrano nowe władze Oddziału – Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na kadencję 2022÷ 2026. Prezesem Zarządu Oddziału PTTK „Stilon” został Aleksander Grabowski, wiceprezesami Kazimierz Kamiński i Marta Pieprzyk, sekretarzem Jadwiga Grabowska, skarbnikiem Krystyna Górska, członkami zostały Alicja Michalska i Halina Kosińska.