Historia Oddziału


 

Historia Oddziału

 

Historia kreowanej turystyki i krajoznawstwa w Stilonie zaczęła się w styczniu 1956 roku. Powstało wtedy Koło PTTK przy Gorzowskich Zakładach Włókien Sztucznych, które zostało zarejestrowane w Oddziale Miejskim w Gorzowie Wlkp.
Koło liczyło wówczas 30 członków, głównie pracowników Wydziału Mechanicznego.

 

9 maja 1967 roku na Zjeździe Organizacyjnym został założony Oddział Zakładowy PTTK i 31.08.1967 roku został zarejestrowany w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze pod nr 890.
W chwili rejestrowania Oddział liczył 1010 członków.

 

Dyrekcja Przedsiębiorstwa, doceniając powstanie Oddziału PTTK, postanowiła przydzielić pomieszczenia na biuro i wypożyczalnię sprzętu turystycznego w Hotelu Zakładowym przy ul. Walczaka 20, a celem rozszerzenia działalności turystycznej na rzecz przedsiębiorstwa 28.02.1969 roku powstało Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego.

 

W latach 1968 - 1972 powstały przy Oddziale:

1) dwa Kluby:
    - Klub Motorowy,
    - Klub Żeglarski,

i w roku 2019:

    - Klub Fotograficzny,

 

2) i trzy Komisje Turystyki Kwalifikowanej:
- Komisja Turystyki Kajakowej,
- Komisja Turystyki Górskiej,
- Komisja Turystyki Nizinnej Pieszej.

 

W 1989 roku Oddział nasz był gospodarzem XI Ogólnopolskiego Turnieju Oddziałów Zakładowych w ośrodku w Lubniewicach, w którym uczestniczyło 17 drużyn z całej Polski.

 

W 1991 roku zostały zlikwidowane struktury pośrednie Towarzystwa, tj. Zarządy Wojewódzkie PTTK. Oddział poczynił starania, aby uzyskać osobowość prawną. W grudniu 1991 roku Oddział został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń.

 

29.05.2003 roku w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Oddział Zakładowy PTTK Stilon wpisano do Krajowego Rejestru, a tym samym uregulowano stan prawny Oddziału zgodnie z ustawą o KRS.

 

W 2005 roku Oddział przystąpił do Lubuskiego Porozumienia Oddziałów.

Według stanu na koniec lutego 2018 roku. Oddział Zakładowy PTTK Stilon liczy 203 członków.