Komunikaty


„Gorzowskie Murale” czekają

 

 


Zarząd Oddziału PTTK „Stilon” informuje, że gotowy już jest dodruk albumów „Gorzowskie Murale”.

 

Zainteresowanych ich nabyciem zapraszamy do biura Oddziału - ul. Piłsudskiego 47 - w każdy czwartek w godz. 15.00 - 16.00.

 

 

Za Zarząd
wiceprezes Kazimierz Kamiński

 


 

 

K O M U N I K A T

 

 

Zarząd Oddziału PTTK „Stilon” prosi wszystkich członków Oddziału PTTK „Stilon” o wpłacanie składki członkowskiej za rok 2024 na konto Oddziału PTTK „Stilon” nr 72 2490 0005 0000 4500 8385 3642 od dnia 1 stycznia 2024 roku.


Prosimy, aby ta wpłata nie była łączona z innymi tytułami wpłat np. z wpłatami za udział w imprezach.


Informujemy, że znaczek członkowski za 2023 rok traci ważność z dniem 31.03.2024 roku i po tej dacie członek PTTK nie ma ochrony NNW oraz, że z zgodnie ze Statutem PTTK, ustaje jego członkostwo w PTTK po tej dacie.


Prosimy członków, którzy opłacili składkę członkowską, by nie zwlekali i nie odkładali pobrania nowego znaczka członkowskiego na tuż przed wyjazdem na imprezę.


Informujemy, że każdy członek biorący udział w imprezie musi mieć ważny znaczek członkowski PTTK wklejony do legitymacji członkowskiej.


Zarząd Oddziału PTTK „Stilon” informuje, że znaczki członkowskie PTTK będą wydawanie od dnia 15.02.2024 roku.


Jednocześnie przypominam, że Uchwałą 26/23 z dnia 7 listopada 2023 roku Zarząd Oddziału PTTK „Stilon” utrzymał na rok 2024 wysokość składki i wpisowego na tym samym poziomie jak w roku 2023 i skladki wynoszą:
• 105 zł N (normalna),
•   84 zł U (dla emerytów i rencistóww),
•   54 zł UM (dla uczniów),
•   34 zł dla osiemdziesięciolatków i dla członków z 50 letnim stażem w PTTK,
• 150 zł wpisowe.

 

 

Wiceprezes Oddziału Kazimierz Kamiński