O naszym Oddziale


 

 

          ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020 roku          

 

 


 

 

Koleżanki i koledzy!


Przesyłam do wiadomości, otrzymane w dniu 13 listopada 2020 roku,  stanowisko ZG PTTK w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej, podpisane przez Adama Jędrasa - Sekretarza Generalnego ZG PTTK.


Bardzo proszę wszystkich "funkcyjnych" członków naszego oddziału o wnikliwe zapoznanie się z treścią pisma.

 

Pismo w sprawie znajdziecie tutaj.

 

Czekam na uwagi i propozycje w tym temacie.


Ryszard Bronisz

 - mail: r_bronisz@wp.pl

 - tel.:   601 542 936

 

 


 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” informuje, 

że obsługa członków PTTK „Stilon” odbywa się zdalnie.

 

 

Prosimy kontaktować się telefonicznie bezpośrednio z członkami Zarządu odpowiedzial-nymi za organizację imprez. Numery telefonów umieszczone są na stronie PTTK „Stilon” w zakładce plan imprez na 2020.

 

Odbioru znaczków członkowskich można dokonać po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się do członka Zarządu Marty Pieprzyk w celu uzgodnienia terminu - tel. 608 633 350.

 

Gorzów Wlkp. 10.09.2020 r.

 


 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” informuje,

że wszystkie informacje dotyczace imprez turystycznych organizowanych przez Oddział Zakładowy PTTK Stilon zamieszczone są i będą zamieszczane na podstronie "Aktualności"

 

Za Zarząd

Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

Podaruj nam swój 1% z podatku

 

 

Z tym apelem zwracamy się do

 

członków i sympatyków Oddziału Zakładowego PTTK Stilon

w Gorzowie Wlkp. o finansowe wspomożenie naszej działalności statutowej.

 

 

Wystarczy tylko wypełnić własne zeznanie podatkowe za 2019 rok wpisując:

1) w PIT-36 pole 440 lub w PIT-37 pole 132 nr KRS: 0000169865

    oraz 

2) w PIT-36 pole 442, lub w PIT-37 pole 134 nazwę: Oddział Zakładowy PTTK Stilon

    w Gorzowie Wlkp. jako cel szczególny.

 

Podarowaną kwotę otrzymamy za pośrednictwem ZLOP

i wykorzystamy wyłącznie na realizację naszych celów statutowych.

 

Z góry serdecznie dziękujemy.

 

Za Zarząd

Kazimierz Kamiński

 

 

 


 

 

 


Drodzy Turyści!

 

Witamy Was na stronie internetowej
Oddziału Zakładowego PTTK Stilon.

 

 

Otóż mamy przyjemność poinformować Państwa o naszych zamierzeniach turystyczno-krajoznawczych, zawartych w Planie Imprez Turystyczno-Krajoznawczych w 2020 roku, a szczegółową informację znajdziecie Państwo tutaj.

 

 

 


 

 

 

 

ALBUMY ZDJĘCIOWE

Z NASZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH

 

 

W związku z tym, że występowały trudności z logowaniem się zainteresowanych na stronę, na której umieszczane były albumy zdjęciowe ze wspólnych imprez turystycznych, uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy stronę, na której zamieszczane będą zdjęcia z odbytych imprez turystycznych w oddzielnych albumach zatytułowanych datą i skróconą nazwą imprezy.

 

Umożliwi to zainteresowanym obejrzenie i pobranie zdjęć do własnych kolekcji/potrzeb.

 

Adres strony takiego albumu podany będzie w opisie imprezy, zamieszczanym na podstronie Planu Imprez Nasza Kronika

 

Klikając na taki link znajdziecie się Państwo na stronie danego albumu.

Po wybraniu interesującego zdjęcia klikamy je prawym przyciskiem myszy. Otworzy się okno z poleceniemi i aby ściągnąć zdjęcie klikamy na polecenie "Download" (drugie licząc od dołu). Z reguły komputer automatycznie umieszcza ściągane zdjęcie w folderze "Pobrane" (w nowej generacji komputerów z systemem Windows 7 lub nowszym) lub w folderze "Download" (w wersjach starszych np. Windows XP).

 

Za utrudnienia przepraszam

Administrator strony

 


 

 

 

 

SYMBOL GRAFICZNY ODDZIAŁU
SYMBOL GRAFICZNY ODDZIAŁU

 

Oddział Zakładowy PTTK Stilon 

skupia turystów z Gorzowa Wlkp. i jego okolic, starając się ułatwić im wędrowanie i działalność krajoznawczą.

 

W swych działaniach Oddział stara się upowszechniać krajoznawstwo i turystykę indywidualną oraz grupową we wszystkich jej formach, tj.: turystykę pieszą nizinną i górską, turystykę rowerową, kajakową, rajdy samochodowe oraz daje możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych wszystkim zainteresowanym taką formą wypoczynku.

 

 


 

Proporzec Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” ufundowany został przez członków i sympatyków Oddziału z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału przypadającego we wrześniu 2017 roku.
Proporzec Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” ufundowany został przez członków i sympatyków Oddziału z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału przypadającego we wrześniu 2017 roku.

 

 

 

 

11 marca 2017 roku

Zjazd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" 

wybrał Zarząd Oddziału na następną kadencję 

w siedmioosobowym składzie:

 

Prezes - Ryszard Bronisz

 

Wiceprezes - Kazimierz Kamiński

 

 

      Wiceprezes - Aleksander Grabowski


 Sekretarz - Maria Karbowska


 Skarbnik - Krystyna Górska


Członkowie:

Stanisław Golumski,  Marta Pieprzyk

 

 


 

 

 

Odznaki i medale przyznane Oddziałowi
Odznaki i medale przyznane Oddziałowi

Doniosłymi wydarzeniami dla Oddziału były wyróżnienia za całokształt działalności na polu turystyki i krajoznawstwa, przyznawane przez władze PTTK.

 

Za tę działalność Oddział został wyróżniony odznakami i medalami:

                                    

- w 1976 roku Zarząd Główny PTTK przyznał Oddziałowi Złotą Honoro-wą Odznakę PTTK,

 

- w 1985 roku naszemu Oddziałowi przyznano Medal "Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa w Zakładzie Pracy",

  

- w 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki wyróżniło Oddział Odznaką Honorową "Za Zasługi Dla Turystyki",

 

- Medal 50-lecia w PTTK wybity z okazji 50 lat działalności Oddziału Zakładowego PTTK Stilon,

 

- w 2017 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyznała Oddzia-łowi Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. za działalność turysty-czno-krajoznawczą na rzecz społeczności miejskiej.