O naszym Oddziale


KOMUNIKAT

Oddziału PTTK „Stilon”

 


Zarząd Oddziału PTTK „Stilon” informuje swoich członków i sympatyków, że od 1 stycznia 2024 w Oddziale obowiązuje jeden numer konta, na który dokonujemy wszystkich wpłat (wpisowe, członkowskie, zadatki, opłaty za udział w imprezach, darowizn na cele statutowe i członków wspierających działalność PTTK) na następujący numer konta:

 72 2490 0005 0000 4500 8385 3642


Wiceprezes Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

W sobotę odbył się rajd z cyklu śladami „Zamków, Pałaców i Dworów” Ziemi Lubuskiej. W nawiązaniu do tej imprezy uzupełnienie informacji.


Propozycja imprezy na rok 2024
Kościół w Słońsku w sieci
pod adresem https://www.wimbp.gorzow.pl/kosciol-w-slonsku/#cat_86

ukazało się najnowsze opracowanie informacji o kościele w Słońsku autorstwa Anny Kowali-Nadolnej z Gorzowa z licznymi jej rysunkami i zdjęciami.

 

Można tam zobaczyć rysunki malutkich zworników na sklepieniu kościoła, niewidoczne z perspektywy odwiedzającego kościół.

 

Artykuł ten zamieszczony jest na stronie gorzowskiej biblioteki w zakładce „900-lecie biskupstwa”.

 

W przyszłym roku będziemy obchodzić 900-lecie biskupstwa lubuskiego i z tej okazji Zbigniew Czarnuch napisał wiele „Opowiastek kościelnych” zamieszczonych na stronie
https://www.wimbp.gorzow.pl/kategoria/900-lecie-biskupstwa/

 

 

Proponuję, abyśmy w przyszłym roku pojechali na wycieczkę do najważniejszych miejsc związanych z tym biskupstwem

 

Krystyna Kamińska

 


 

Propozycje do Planu imprez na rok 2024

 

Realizacja imprez zaplanowanych na rok 2023 zbliża się do finiszu. Do końca roku zostało jeszcze do zrealizowania 8 imprez i impreza promocyjna albumu "Murale gorzowskie", która odbędzie się w dniu 22.11.2023 w Miejskiej i Wojewódzkiej bibliotece w Gorzowie Wlkp (szczegóły niebawem ukażą się). Już czas zastanowić się jakie imprezy zaplanujemy na rok 2024, zebrać Wasze propozycje.

 

Propozycje imprezy proszę przesyłać na mój adres email do 20 października 2023. Proszę podać propozycję imprezy, datę realizacji oraz czas trwania imprezy.


Pamiętamy, że ilość imprez wielodniowych jest ograniczona do 9. Natomiast imprezy jednodniowe trwające nie dłużej jak 24 godz. możemy realizować wg. potrzeby chętnych (grupa autobusowa).

 

W roku 2024 będą realizowane imprezy, które jak zwykle cieszą dużą popularnością i frekwencją będą organizowane przez znanych organizatorów imprez z roku 2023. Chcielibyśmy także zaproponować turystyczne imprezy wyjazdowe za granicę: jJedną z imprez jaka była planowana w roku 2023 chcielibyśmy ją  zrealizować w roku 2024 w Góry HARZ – Niemcy. Org. Aleksander Grabowski. Drugą proponowaną imprezą wyjazdową była by np. Bułgaria nad Morze Czarne tzw. „Zlot Rodzinny nad Morzem” oczywiście będzie propozycja krajowa gdyby „Bułgaria” odpadła.
Trzecią zagraniczną imprezą mogły by być Czechy – Morawy lub Austria albo łączone.

 

Ważne. Realizacja tych imprez może dojść do skutku jeżeli będą chętni.
Dziś możemy zgłaszać tzw. akces do wzięcia udziału w imprezie. Akces jest nie zobowiązujący, tylko takim sondażem potencjalnych uczestników dowiemy się, czy takie imprezy są oczekiwane i ilu byłoby chętnych.

 

Proszę o przesyłanie propozycji imprez na rok 2024. Oczekuję także podjęcia się realizacji proponowanej imprezy. Zarząd udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy.

 

Pozdrawiam Kazimierz Kamiński - wiceprezes

 


 

 

Zarząd Oddziału PTTK „Stilon”

 

 

informuje, że Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 20 marca 2023 roku dokonał zmiany danych w Rejestrze Sądowym.

 

Zmiana dotyczy nazwy naszego Oddziału poprzez wykreślenie wyrazów: "Oddział Zakładowy PTTK Stilon” i wpisanie: "Oddział PTTK „Stilon”, a także  wpisano do rejestru Statut PTTK uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 7 kwietnia 2018 roku przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK.


Obowiązujący Statut.


Za Zarząd
Kazimierz Kamiński

 


 

 

 

Do członków i sympatyków

Oddziału PTTK Stilon

 

 

Zarząd Oddziału PTTK "Stilon” serdecznie dziękuje swym członkom i sympatykom  za  przekazanie swojego 1% podatku dochodowego za 2021 rok na naszą  działalność statutową.


Wraz z początkiem 2023 roku rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy PIT za 2022 rok. Prosimy pamiętać, że w rozliczeniu dochodu za 2022 rok wprowadzono zmianę wysokości odpisu, która zwiększa wysokość podatku należnego z PIT z 1% na 1,5% z dniem 1 lipca 2022 roku.


Serdecznie dziękuję za Wasze wsparcie naszej działalności statutowej, która służy wszystkim członkom i sympatykom Oddziału PTTK „Stilon”.

 

Wice Prezes Oddziału PTTK Stilon
Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

 

 

 

Na zebraniu wybrano nowe władze Zarządu na czteroletnią kadencję w siedmioosobowym składzie oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną i pięcioosobowy skład Sądu Koleżeńskiego.

 

 

 

 

 

 

Zarząd Oddziału:
1. Grabowski Aleksander - Prezes
2. Kamiński Kazimierz - Wiceprezes
3. Pieprzyk Marta - Wiceprezes
4. Grabowska Jadwiga - Sekretarz
5. Górska Krystyna - Skarbnik
6. Kosińska Halina - Członek
7. Michalska Alicja - Członek

 

Komisja Rewizyjna:
1. Kuźma Juliusz - Prezes
2. Mila Krystyna - Wiceprezes
3. Owsianik Anna - Sekretarz

 

Sąd Koleżeński:
1. Kaczmarek Antoni - Prezes
2. Czechowska Barbara - Wiceprezes
3. Thiel Halina - Sekretarz
4. Kuźma Anna - Członek
5. Biskupska Antonina - Członek

 

 

 

Zdjęcia ze Zjazdu

 

Za Zarząd

Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zarządu Oddziału Uchwałą nr 51/2018 z dnia 11.12.2018 r. upoważnił kol. Aleksandra Grabowskiego do utworzenia Klubu Fotograficznego, a Uchwałą nr 99 z dnia 27.05.2021 roku zatwierdził rozpoczęcie jego działalności. 

 


 

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” informuje,

że wszystkie informacje dotyczace imprez turystycznych organizo-wanych przez Oddział Zakładowy PTTK Stilon zamieszczone są i będą zamieszczane na stronie "PLAN IMPREZ" - podstrona "Zwiastun imprez w 2023 roku".

 

Za Zarząd

Kazimierz Kamiński

 

 


 

 

 

SYMBOL GRAFICZNY ODDZIAŁU
SYMBOL GRAFICZNY ODDZIAŁU

 

Oddział Zakładowy PTTK Stilon 

skupia turystów z Gorzowa Wlkp. i jego okolic, starając się ułatwić im wędrowanie i działalność krajoznawczą.

 

W swych działaniach Oddział stara się upowszechniać krajoznawstwo i turystykę indywidualną oraz grupową we wszystkich jej formach, tj.: turystykę pieszą nizinną i górską, turystykę rowerową, kajakową, rajdy samochodowe oraz daje możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych wszystkim zainteresowanym taką formą wypoczynku.

 

 


 

Proporzec Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” ufundowany został przez członków i sympatyków Oddziału z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału przypadającego we wrześniu 2017 roku.
Proporzec Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” ufundowany został przez członków i sympatyków Oddziału z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału przypadającego we wrześniu 2017 roku.

 

 

 

 

11 marca 2017 roku

Zjazd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" 

wybrał Zarząd Oddziału na następną kadencję 

w siedmioosobowym składzie:

 

Prezes - Ryszard Bronisz

 

Wiceprezes - Kazimierz Kamiński

 

 

      Wiceprezes - Aleksander Grabowski


 Sekretarz - Maria Karbowska


 Skarbnik - Krystyna Górska


Członkowie:

Stanisław Golumski,  Marta Pieprzyk

 

 


 

 

 

Odznaki i medale przyznane Oddziałowi
Odznaki i medale przyznane Oddziałowi

Doniosłymi wydarzeniami dla Oddziału były wyróżnienia za całokształt działalności na polu turystyki i krajoznawstwa, przyznawane przez władze PTTK.

 

Za tę działalność Oddział został wyróżniony odznakami i medalami:

                                    

- w 1976 roku Zarząd Główny PTTK przyznał Oddziałowi Złotą Honoro-wą Odznakę PTTK,

 

- w 1985 roku naszemu Oddziałowi przyznano Medal "Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa w Zakładzie Pracy",

  

- w 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki wyróżniło Oddział Odznaką Honorową "Za Zasługi Dla Turystyki",

 

- Medal 50-lecia w PTTK wybity z okazji 50 lat działalności Oddziału Zakładowego PTTK Stilon,

 

- w 2017 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyznała Oddzia-łowi Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. za działalność turysty-czno-krajoznawczą na rzecz społeczności miejskiej.