O naszym Oddziale


ZAPROSZENIE

dla członków Klubu fotograficznego

i nie tylko.

 

 

Zapraszam na III spotkanie tworzącego się klubu Fotograficznego przy Oddziale PTTK Stilon.


Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. w galerii handlowej Kupiec Gorzowski – Biura przy ul. Witosa o godzinie 17:00.


Spotkanie będzie składać się dwóch części:

1) wykład pana Sławomirem Sajkowskiego (podróżnik instruktor fotografii)

2) ukonstytuowanie się klubu (podpisanie deklaracji, opracowanie regulaminu klubu, wybranie władz i wypracowanie planu pracy klubu).

 

Zapraszam wszystkich chętnych pasjonatów fotografią.


Aleksander Grabowski

 


 

 

 

 

 

(ostatnia aktualizacja - 26 marca 2019 roku)

 


 

UCHWAŁA NR 58/2019
z dnia 12.03.2019
(związana z PROTOKOŁEM NR 29/2019)

 


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” podjął jednogłośnie uchwałę o rozszerzeniu PLANU IMPREZ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZYCH na rok 2019 przez wpisanie imprezy pn. Wydarzenie muzyczne „Koncert 10 tenorów” - Filharmonia Szczecińska – Szczecin w dniu 26.11.2019 r.

Organizatorem imprezy jest Maria Karbowska. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.03.2019 r.

 

 


 

 

 

INFORMACJA

 

Nadszedł czas rozliczeń podatkowych za 2018 rok. Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" ponawia, jak co roku, prośbę skierowaną do wszystkich członków i sympatyków Oddziału o podarowanie Oddziałowi swojego 1 % podatków na działalność statutową Oddziału.

 

Wystarczy tylko wypełnić zeznanie podatkowe wpisując numer KSR 0000169865, wnioskowaną kwotę (1% podatku należnego) i nazwę naszego Oddziału - ODDZIAŁ ZAKŁADOWY PTTK STILON.

 

Służymy pomocą w wypełnianiu PIT, w każdy czwartek w godz. 15.00 - 16.00 w biurze Oddziału w Gorzowie ul. Piłsudskiego 47.

 

Informujemy, że za rok 2017 otrzymaliśmy od Was kwotę 1.071,00 zł, za którą bardzo dziękujemy.

 

W imieniu Zarządu Oddziału - Maria Karbowska

 

 

 


 

 

 

 

INFORMACJA

o wprowadzeniu zmian

w Planie Imprez Turystyczno-Krajoznawczych na 2019 rok

 

 

 

 Drodzy Turyści!

 

 

Witamy Was na stronie internetowej

Oddziału Zakładowego PTTK Stilon.

 

 

 

 

Podstawą  działania  Oddziału jest  Statut Oddziału  Zakładowego  PTTK  Stilon

w  Gorzowie  Wlkp.

 

 

Oto mamy przyjemność zaprezentować Państwu zamierzenia turystyczno-krajoznawcze,

zawarte w Planie Oddziału na 2019 rok, nie tylko członkom Oddziału,

lecz przede wszystkim jego sympatykom.

Wszystkie niezbędne informacje uzyskacie w Biurze Oddziału zlokalizowanym

w budynku przychodni MEDISON
przy ul. Piłsudskiego 47 (I piętro pok. 6), 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 


 

 

SYMBOL GRAFICZNY ODDZIAŁU
SYMBOL GRAFICZNY ODDZIAŁU

 

Oddział Zakładowy PTTK Stilon 

skupia turystów z Gorzowa Wlkp. i jego okolic, starając się ułatwić im wędrowanie i działalność krajoznawczą.

 

W swych działaniach Oddział stara się upowszechniać krajoznawstwo i turystykę indywidualną oraz grupową we wszystkich jej formach, tj.: turystykę pieszą nizinną i górską, turystykę rowerową, kajakową, rajdy samochodowe oraz daje możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych wszystkim zainteresowanym taką formą wypoczynku.

 

 


 

Proporzec Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” ufundowany został przez członków i sympatyków Oddziału z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału przypadającego we wrześniu 2017 roku.
Proporzec Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” ufundowany został przez członków i sympatyków Oddziału z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału przypadającego we wrześniu 2017 roku.

 

 

 

 

11 marca 2017 roku

Zjazd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" 

wybrał Zarząd Oddziału na następną kadencję 

w siedmioosobowym składzie:

 

Prezes - Ryszard Bronisz

 

Wiceprezes - Kazimierz Kamiński


Sekretarz - Maria Karbowska


Skarbnik - Aleksander Grabowski


Członkowie:

Stanisław Golumski, Krystyna Górska, 

Marta Pieprzyk

 

 


 

 

 

Odznaki i medale przyznane Oddziałowi
Odznaki i medale przyznane Oddziałowi

Doniosłymi wydarzeniami dla Oddziału były wyróżnienia za całokształt działalności na polu turystyki i krajoznawstwa, przyznawane przez władze PTTK.

 

Za tę działalność Oddział został wyróżniony odznakami i medalami:

                                    

- w 1976 roku Zarząd Główny PTTK przyznał Oddziałowi Złotą Honoro-wą Odznakę PTTK,

 

- w 1985 roku naszemu Oddziałowi przyznano Medal "Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa w Zakładzie Pracy",

  

- w 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki wyróżniło Oddział Odznaką Honorową "Za Zasługi Dla Turystyki",

 

- Medal 50-lecia w PTTK wybity z okazji 50 lat działalności Oddziału Zakładowego PTTK Stilon,

 

- w 2017 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyznała Oddzia-łowi Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. za działalność turysty-czno-krajoznawczą na rzecz społeczności miejskiej.