O naszym Oddziale


 ZAPROSZENIE
na jednodniowy
V Rajd Śladami Lubuskich Zamków, Pałaców i Dworów
„Tuczno Pałac Sapiehów”
dnia 21 września 2019 roku

 

 

 

Program imprezy tutaj

 

 

ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2019 roku

 

 


 

 Drodzy Turyści!

 

 

Witamy Was na stronie internetowej

Oddziału Zakładowego PTTK Stilon.

 

 

 

 

Podstawą  działania  Oddziału jest  Statut Oddziału  Zakładowego  PTTK  Stilon

w  Gorzowie  Wlkp.

 

 

Oto mamy przyjemność zaprezentować Państwu zamierzenia turystyczno-krajoznawcze,

zawarte w Planie Oddziału na 2019 rok, nie tylko członkom Oddziału,

lecz przede wszystkim jego sympatykom.

Wszystkie niezbędne informacje uzyskacie w Biurze Oddziału zlokalizowanym

w budynku przychodni MEDISON
przy ul. Piłsudskiego 47 (I piętro pok. 6), 66-400 Gorzów Wlkp.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 


W imieniu organizatorów imprez informuję, że są jeszcze wolne miejsca na następujące imprezy:


1. Beskid Śląski w terminie 18-21.07.2019 r.
     - zapisy przyjmuje i informacji udziela kol. Jolanta Kotowicz, tel. 606 951 221

      mail: jola-kotowicz@wp.pl

 

 

2. XXXI Rajd z cyklu ,,Góry i Parki Narodowe” - Augustów w dniach 3-11 sierpnia 2019 roku

    Wszelkich informacji dot. wycieczki i innych udzieli organizator - Aleksander Grabowski,

     tel. 600 983 386

    Proponowany program znajdziesz tutaj.

 

3. Warszawa w terminie 5-8.09.2019 r.

     - zapisy przyjmuje i informacji udziela Stanisław Golumski, tel. 605 030 576

         mail: stanislaw.golumski@onet.pl

 

 

 4. Zaproszenie na jednodniowy V Rajd Śladami Lubuskich Zamków, Pałaców

      i Dworów „Tuczno Pałac Sapiehów” dnia 21 września 2019 roku.

     Zapisy przyjmuje organizator –
     Aleksander Grabowski, tel. 600 983 386

     Program imprezy tutaj

 

 

 

Osobiście zachęcam. Warto wybrać się na te imprezy.

 

W imieniu Zarządu Oddziału

Maria Karbowska

 


 

 

 

SYMBOL GRAFICZNY ODDZIAŁU
SYMBOL GRAFICZNY ODDZIAŁU

 

Oddział Zakładowy PTTK Stilon 

skupia turystów z Gorzowa Wlkp. i jego okolic, starając się ułatwić im wędrowanie i działalność krajoznawczą.

 

W swych działaniach Oddział stara się upowszechniać krajoznawstwo i turystykę indywidualną oraz grupową we wszystkich jej formach, tj.: turystykę pieszą nizinną i górską, turystykę rowerową, kajakową, rajdy samochodowe oraz daje możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych wszystkim zainteresowanym taką formą wypoczynku.

 

 


 

Proporzec Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” ufundowany został przez członków i sympatyków Oddziału z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału przypadającego we wrześniu 2017 roku.
Proporzec Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” ufundowany został przez członków i sympatyków Oddziału z okazji Jubileuszu 50-lecia Oddziału przypadającego we wrześniu 2017 roku.

 

 

 

 

11 marca 2017 roku

Zjazd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" 

wybrał Zarząd Oddziału na następną kadencję 

w siedmioosobowym składzie:

 

Prezes - Ryszard Bronisz

 

Wiceprezes - Kazimierz Kamiński

 

 

      Wiceprezes - Aleksander Grabowski


 Sekretarz - Maria Karbowska


 Skarbnik - Krystyna Górska


Członkowie:

Stanisław Golumski,  Marta Pieprzyk

 

 


 

 

 

Odznaki i medale przyznane Oddziałowi
Odznaki i medale przyznane Oddziałowi

Doniosłymi wydarzeniami dla Oddziału były wyróżnienia za całokształt działalności na polu turystyki i krajoznawstwa, przyznawane przez władze PTTK.

 

Za tę działalność Oddział został wyróżniony odznakami i medalami:

                                    

- w 1976 roku Zarząd Główny PTTK przyznał Oddziałowi Złotą Honoro-wą Odznakę PTTK,

 

- w 1985 roku naszemu Oddziałowi przyznano Medal "Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i Krajoznawstwa w Zakładzie Pracy",

  

- w 2015 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki wyróżniło Oddział Odznaką Honorową "Za Zasługi Dla Turystyki",

 

- Medal 50-lecia w PTTK wybity z okazji 50 lat działalności Oddziału Zakładowego PTTK Stilon,

 

- w 2017 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przyznała Oddzia-łowi Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wlkp. za działalność turysty-czno-krajoznawczą na rzecz społeczności miejskiej.