O nas


 

poz. 1 z 25.03.2023

K O M U N I K A T

 

Wszystkich członów Oddziału PTTK Stilon robiących zdjęcia aparatem czy komórką zachęcam do wzięcia udziału w dwóch konkursach fotograficznych ogłoszonych przez klub fotograficzny i Zarząd PTTK Stilon:


1) „Zdjęcie miesiąca – Maj” termin nadsyłania zdjęć do końca maja na adres mail

    alekgraba53@wp.pl. Można wysyłać dwa zdjęcia,


2) coroczny konkurs fotograficzny „Wędruj z nami” z terminem przesuniętym do dnia

    26 czerwca. Na konkurs można wysłać trzy zdjęcia pojedyncze lub jeden zestaw

    składający się z czterech zdjęć na adres mailowy alekgraba53@wp.pl

 

Regulaminy za stronie PTTK Stilon w zakładce FOTO.

 

Zapraszam do udziały Aleksander Grabowski

 


 

 

Konkurs na zdjęcie miesiąca - kwiecień

został rozstrzygnięty.


Na konkurs 8 autorów nadesłało 16 zdjęć.


Jury w dwuosobowym składzie wybrało zdjęcie nr 18 "Wiosna w ogrodzie", którego wykonawcą jest Jacek Mickowski.

 

 

Gratulacje.

 

Podpisy jury:
1.Monika Matkowska
2. Artur Pilarczyk

 

Protokół sporządził Aleksander Grabowski

 


 

 

Komunikat

 

Zapraszam wszystkich pasjonatów fotografii robiących zdjęcia do udziału w konkursie na zdjęcia miesiąca - Kwiecień.

 

Wybrane 2 zdjęcia należy wysyłać do końca kwietnia na mail alekgraba53@wp.pl (regulamin konkursu w zakładce foto).

 

Każde zdjęcie wybrane na dany miesiąc zostanie nagrodzone.

 

Aleksander Grabowski

 


 

 

 

Konkurs na zdjęcie miesiąca – MARZEC rozstrzygnięty

 

Na konkurs zdjęcie miesiąca marzec 8 autorów nadesłało 16 zdjęć. Jury w składzie 2 osobowym (Marian Łazarski i Marcin Andrzejewski - członkowie GT F) wybrało na zdjęcie miesiąca marzec zdjęcie nr 4 - Jacka Mickowskiego pt. "Ikony"

 

Jury uważa, że to zdjęcie najciekawsze oddające klimat działalności PTTK Stilon.

 

Protokół sporządził Aleksander Grabowski

 

 

Galeria konkursowa zdjęć marca 2023 roku

 

 


 

 

 

ZDJĘCIE MIESIĄCA LUTY - Zimowa wierzba - Bernerdy Burghart
ZDJĘCIE MIESIĄCA LUTY - Zimowa wierzba - Bernerdy Burghart

Wybrano zdjęcie miesiąca - LUTY

 


Na konkurs „Zdjęcie miesiąca – Luty” dwunastu autorów nadesłało 23 zdjęcia.


W dniu 1 marca 2023 roku Komisja Konkursowa w składzie: 9-osobowym (członkowie kółka fotograficznego przy uniwersytecie trzeciego wieku)
za „Zdjęcie miesiąca –„ luty”

uznała fotografię
Bernardy Burghardt pt. ,,Zimowa Wierzba”.


Zapraszam do udziału w konkursie na kolejne „Zdjęcie miesiąca – Marzec”.

 


Protokół za komisję podpisał
Aleksander Grabowski

 

 

Konkursowa galeria Lutego

 

 


 

 

 

K O M U N I K A T 

 

 

Konkurs na Zdjęcie Miesiąca - STYCZEŃ - został rozstrzygnięty.

Na konkurs „Zdjęcie miesiąca – Styczeń”

ośmiu autorów nadesłało 9 zdjęć.


W dniu 7 lutego 2023 roku Komisja Konkursowa w składzie:
Marta Pieprzyk, Halina Kosińska, Krystyna Górska, Jadwiga Grabowska, Kazimierz Kamiński i Aleksander Grabowski,


za „Zdjęcie Miesiąca – STYCZEŃ” uznała fotografię
Krystyny Górskiej pt. ,,Piękna zima 2”.

 

 

Zapraszam do udziału w konkursie na kolejne „Zdjęcie Miesiąca – LUTY”. 

Regulamin Konkursu poniżej.

 

Konkursowa galeria Stycznia

 

Za Komisję Konkursową - Aleksander Grabowski

 


 

 

Zarząd Oddziału PTTK Stilon i Klub Fotograficzny przy Oddziale ogłaszają:


1) Konkurs dla członków Oddziału PTTK Stilon pn. „Wędruj z nami”

    - warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj,

 

2) Konkurs dla członków Oddziału PTTK Stilon pn. „Zdjęcie miesiąca” 

    - warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj.

 

Wszelkich informacji dotyczących ww. konkursów udzieli kol. Aleksander Grabowski, tel. nr 600 983 386 lub mail: alekgraba53@wp.pl

 

 


 

 

 

K O M U N I K A T 

 


Zapraszam wszystkich członków Oddziału PTTK robiących zdjęcia aparatem, komórką do wzięcia udziału w dwóch konkursach fotograficznych organizowanych przez Klub Fotograficzny Oddziału PTTTK "Stilon" w Gorzowie Wlkp.

 

Celem konkursu jest dokumentowanie:

 

1) działalności Oddziału PTTK "Stilon”

 

2) oraz pokazania krajobrazu, przyrody, architektury i zachodzących zmian w otaczającym

     nas świecie.

 

Regulamin I konkursu

 

Regulamin II konkursu

 

 

Aleksander Grabowski

 


 

 

 

6 września 2022 r. otwarta została wystawa fotograficzna prac członków Oddziału PTTK ,,Stilon” w Gorzowie Wlkp.

 

Na wystawę nadesłano 89 zdjęć, z których komisja wybrała 44 zdjęcia 14 autorów.


Komisja przyznała:

I nagrodę Marcie Kotowicz za zdjęcie pt. ,,Zamek Bobolice”,


II nagrodę Ryszardowi Broniszowi za zdjęcie pt. „Zakopane – siostry’’


III nagrodę Bernardzie Burghardt za zdjęcie pt. ,,Pole”


oraz trzy wyróżnienia: Marianowi Piekarczykowi, Alicji Michalskiej i Aleksandrowi Grabowskiemu.

 

Nagrody wręczał prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego Marian Łazarski.

 

Na otwarcie wystawy przybyła liczna grupa członków i sympatyków Oddziału.

 

Fotki z wystawy  znajdziesz tutaj


Tekst: Aleksander Grabowski
Zdjęcia: Bogdan Bloch, Marta Kotowicz, Bernarda Burghardt

 

 


 

 

 

ZAPROSZENIE

 


W imieniu Zarządu Oddziału PTTK Stilon zapraszam wszystkich członków Oddziału na otwarcie I Konkursowej Wystawy Fotograficznej fotografii o tematyce turystycznej nadesłanych na konkurs zorganizowany przez Klub Fotograficzny przy Oddziale PTTK Stilon.


Otwarcie wystawy wraz z ogłoszeniem wyników konkursu nastąpi 6.09.2022 roku o godz. 17:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp.


Szef Klubu Fotograficznego – Aleksander Grabowski

 

 


 

 

 

Klub Fotograficzny

przy Oddziale PTTK Stilon w Gorzowie Wlkp.

 

 

Klub Fotograficzny powstał z inicjatywy Aleksandra Grabowskiego. Zarządu Oddziału Uchwałą nr 51/2018 z dnia 11.12.2018 r. upoważnił kol. Aleksandra Grabowskiego do utworzenia Klubu Fotograficznego, a Uchwałą nr 99 z dnia 27.05.2021 roku zatwierdził rozpoczęcie jego działalności.

 

Już 29 styczniu 2019 roku w hotelu Gorzów obyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu.Na spotkaniu omówiono cel i zakres działanie Klubu. W spotkaniu uczestniczyło 7 członków Oddziału PTTK Stilon.

 

W roku 2019 odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło 46 osób.

W trzech spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście (Sławomir Sajkowski, Paweł Jankowski i Artur Pilarczyk), którzy zapoznali nas z zasadami działania aparatów fotograficznych analogowych i cyfrowych. Poznaliśmy zasady prawidłowego robienia zdjęć i zapoznaliśmy się z programami do obróbki zdjęć. Z tych zajęć wynikła potrzeba zrobienia kursów fotograficznych o następującej tematyce: obsługa aparatów fotograficznych, zasady robienia zdjęć i ich obróbka. Zaplanowano przeprowadzić 2 dniowy kurs dla 10-12 osób z powyższych tematów w 2020 roku.

 

W roku 2019 członkowie Klubu przygotowali dwie mini wystawy: na rozpoczęcie sezonu ,,Zima” prace swoje prezentowało 5 autorów i na zakończenie sezonu temat dowolny prezentowało 8 autorów oraz z cyklu ,,Podróże Marzeń” Danuta Czechowicz prezentowała Parki Narodowe Ameryki.

 

Opracowano regulamin Klubu i postanowiono wybrać 1 osobowy Zarząd Klubu.

 

W dniu 28 stycznia 2020 r. na szefa Klubu wybrano Aleksandra Grabowskiego.

 

Zaplanowano kurs fotograficzny w dniach 16-17 marca 2020 roku Kurs nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa COVID–19.

 

W latach 2020–2021 członkowie Klubu brali udział w konkursie fotograficznym w Wałbrzychu.


Wznowiono działalność Klubu od połowy stycznia 2022 roku. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 4-5 osobowych przez szefa Klubu Aleksandra Grabowskiego. Tematem zajęć jest nauka zasad tworzenia foto-książek.

 

Szef Klubu Fotograficznego - Aleksander Grabowski.