Klub Fotograficzny


OGŁOSZENIE

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Zdjęcie miesiąca”

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału PTTK „Stilon”’ Gorzów i Klub Fotograficzny przy Oddziale.

 

Zarząd Oddziału PTTK Stilon Gorzów i Klub Fotograficzny

przy Oddziale PTTK Stilon Gorzów ogłasza konkursy fotograficzne

„ZDJĘCIE MIESIĄCA” i „WĘDRUJ Z NAMI”.

 

 

i zaprasza  wszystkich członków Oddziału PTTK „Stilon” i Oddziału PTTK „Ziemia Gorzowska” robiących zdjęcia aparatem fotograficznym bądź komórką do wzięcia udziału w konkursach fotograficznych:
- zdjęcie miesiąca,
- III doroczny konkurs pt. ,,Wędruj z nami”

 

Regulaminy konkursów poniżej

 

 

 

 

2. Udział w konkursie mogą brać udział tylko członkowie PTTK. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

 

3. Celem konkursu jest obrazowanie działalności Oddziału, ukazanie piękna polskich zabytków, przyrody, krajobrazów i kultury materialnej. Zdjęcie powinno być związane z porą roku (np. styczeń - zima).

 

 

4. W konkursie można wystawiać fotografie zgłoszone przez autora będącego członkiem Oddziału PTTK Stilon i Oddziału PTTK Ziemia Gorzowska związane z tytułem konkursu.

 

 

5. Technika wykonania zdjęć dowolna: fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe.


6. Zdjęcia zapisane na płycie można dostarczyć do biura PTTK Stilon lub wysłać na email alekgraba53@wp.pl do ostatniego dnia każdego miesiąca 2024 r.

 

 

7. Zdjęcia powinny być opisane: autor, tytuł i rok fotografowania.

 

 

8. Zdjęcia nie mogą posiadać jakichkolwiek oznaczeń: np. dat, godzin, nazwiska.

 

 

9. Każdy uczestnik może zgłosić max. 2 zdjęcia zapisane w formacie JPG.


10. Ze zgłoszonych w danym miesiącu zdjęć członkowie Klubu Fotograficznego (lub inna komisja powołana przez Klub) wybiorą zdjęcie miesiąca. Z 12 zdjęć wybranych co miesiąc zostanie przyznana nagroda publiczności za najciekawsze zdjęcie roku.

 

 

11. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem , iż osoba zgłaszająca jest członkiem PTTK Stilon i PTTK Ziemia Gorzowska i autorem zdjęć, a prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane nie wyrażają zastrzeżeń na ich publikowanie.

 

 

12. Osoba uczestnicząca w konkursie przyjmuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr. 133 pozycja 883) oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679(RODO).

 

 

13. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i Oddziału PTTK Stilon.

 

 

14. Dodatkowych informacji udziela kol. Aleksander Grabowski,
tel. nr 600983386, mail: alekgraba53@wp.pl

 

 

 

 

Regulamin III konkursu fotograficznego

,,Wędruj z nami’’

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Oddziału PTTK „Stilon” Gorzów i Klub Fotograficzny przy Oddziale.


2. Udział w konkursie mogą wziąć członkowie Oddziału PTTK Stilon Gorzów i Oddziału PTTK Ziemia Gorzowska. Udział w konkursie jest bezpłatny.


3. Celem konkursu jest obrazowanie działalności Oddziału na przełomie ostatnich 2 lat, ukazanie piękna polskich zabytków, przyrody, krajobrazów i kultury materialnej, jest też czystą dokumentacją życia turystycznego i odzwierciedla prawdziwy wizerunek tego, co fotografujący zastał w danym miejscu i czasie.


4. W konkursie można wystawiać fotografie zgłoszone przez autora będącego członkiem Oddziału PTTK Stilon i Oddziału PTTK Ziemia Gorzowska związane z tytułem konkursu.


5. Technika wykonania zdjęć dowolna: fotografie czarno-białe, sepia, kolorowe. Każdy autor może zgłosić do 3 pojedynczych zdjęć, lub 1 zestaw do 4 zdjęć w formacie zapisu JPG.


6. Zdjęcia zapisane na płycie można dostarczyć do biura PTTK Stilon lub wysłać na email alekgraba53@wp.pl do 25 lipca 2024 r.


7. Zdjęcia muszą być opisane: autor, tytuł i rok fotografowania.


8. Zdjęcia nie mogą posiadać jakichkolwiek oznaczeń: np.: data, godzina, nazwisko.


9. Do dnia 15 sierpnia 2024 roku zostanie powołana przez organizatorów komisja, która zakwalifikuje zdjęcia do wystawy 6 września 2024 roku (o miejscu wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni).


10. Na wernisażu wystawy zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone nagrody w kategorii:
• zdjęcie pojedyncze - I i II nagroda,
• zestaw zdjęć - I i II nagroda,
• nagroda publiczności za najciekawsze zdjęcie.


11. Zgłoszenie fotografii na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż osoba zgłaszająca jest członkiem PTTK Stilon i członkiem PTTK Ziemia Gorzowska i autorem zdjęć, a prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane nie wyrażają zastrzeżeń na ich publikowanie.


12. Osoba uczestnicząca w konkursie przyjmuje warunki regulaminu i wyraża zgodę naprzetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679(RODO).


13. Osoba uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i Oddziału PTTK Stilon.


14. Dodatkowych informacji udziela kol. Aleksander Grabowski

tel. nr 600 983 386,, mail: alekgraba53@wp.pl

 

 

 

 

 


 

 

Zdjęcie miesiaca grudnia 2023 roku
Zdjęcie miesiaca grudnia 2023 roku

Informacja dot. zdjęcia miesiąca - grudzień

 


Na konkurs na zdjęcie miesiąca - grudzień sześciu autorów nadesłało 12 zdjęć. Komisja w czteroosobowym składzie po długiej dyskusji wybrała zdjęcie Mariana Piekarczyka pt. „Zimowy krajobraz o wschodzie słońca”.


W całym 2023 roku na konkurs „zdjęcie miesiąca” nadesłano ponad 200 zdjęć. Dziękuję autorom zdjęć za udział w konkursie i zapraszam wszystkich do dalszego udziału w nim - „zdjęcie miesiąca w roku 2024”.


Komisja, która wybrała zdjęcie miesiąca „grudzień 2023” pracowała w składzie:
- Aleksandra Czarnecka,
- Bogusława Gryzima-Grylicz,
- Małgorzata Całus-Jarno,
- Ewa Szwagrzyk.


Protokołował: Aleksander Grabowski

 

GALERIA ZDJĘĆ

 


 

 

Komunikat

 

10-cio osobowa grupa uczestników sekcji fotograficznej Na Zdjęcie Miesiąca  - Listopad wybrała w wyniku głosowania zdjęcie nr 3 pt. „Jesień”, autorem którego jest Czesław Białas.

 

Protokół podpisał
Aleksander Grabowski

 

Galeria zdjęć

 


 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

 


 

 

Informacja


Na konkurs zdjęcia miesiąca – sierpień nadesłano 16 zdjęć 8 autorów.
Komisja w składzie Maciej Szymanowicz i Marcin Andrzejewski w dniu 2.09.2023 roku wybrała zdjęcie 16 którego autorem Jest Marian Piekarczyk – Świątynia Opaczności Bożej


Protokółował Aleksander Grabowski

 

Galeria zdjęć

 


 

 

  

 


 

 

 

 

poz. 1 z 25.03.2023

K O M U N I K A T

 

Wszystkich członów Oddziału PTTK Stilon robiących zdjęcia aparatem czy komórką zachęcam do wzięcia udziału w dwóch konkursach fotograficznych ogłoszonych przez klub fotograficzny i Zarząd PTTK Stilon:


1) „Zdjęcie miesiąca – Maj” termin nadsyłania zdjęć do końca maja na adres mail

    alekgraba53@wp.pl. Można wysyłać dwa zdjęcia,


2) coroczny konkurs fotograficzny „Wędruj z nami” z terminem przesuniętym do dnia

    26 czerwca. Na konkurs można wysłać trzy zdjęcia pojedyncze lub jeden zestaw

    składający się z czterech zdjęć na adres mailowy alekgraba53@wp.pl

 

Regulaminy za stronie PTTK Stilon w zakładce FOTO.

 

Zapraszam do udziały Aleksander Grabowski

 


 

 

Konkurs na zdjęcie miesiąca - kwiecień

został rozstrzygnięty.


Na konkurs 8 autorów nadesłało 16 zdjęć.


Jury w dwuosobowym składzie wybrało zdjęcie nr 18 "Wiosna w ogrodzie", którego wykonawcą jest Jacek Mickowski.

 

 

Gratulacje.

 

Podpisy jury:
1.Monika Matkowska
2. Artur Pilarczyk

 

Protokół sporządził Aleksander Grabowski

 


 

 

Komunikat

 

Zapraszam wszystkich pasjonatów fotografii robiących zdjęcia do udziału w konkursie na zdjęcia miesiąca - Kwiecień.

 

Wybrane 2 zdjęcia należy wysyłać do końca kwietnia na mail alekgraba53@wp.pl (regulamin konkursu w zakładce foto).

 

Każde zdjęcie wybrane na dany miesiąc zostanie nagrodzone.

 

Aleksander Grabowski

 


 

 

 

Konkurs na zdjęcie miesiąca – MARZEC rozstrzygnięty

 

Na konkurs zdjęcie miesiąca marzec 8 autorów nadesłało 16 zdjęć. Jury w składzie 2 osobowym (Marian Łazarski i Marcin Andrzejewski - członkowie GT F) wybrało na zdjęcie miesiąca marzec zdjęcie nr 4 - Jacka Mickowskiego pt. "Ikony"

 

Jury uważa, że to zdjęcie najciekawsze oddające klimat działalności PTTK Stilon.

 

Protokół sporządził Aleksander Grabowski

 

 

Galeria konkursowa zdjęć marca 2023 roku

 

 


 

 

 

ZDJĘCIE MIESIĄCA LUTY - Zimowa wierzba - Bernerdy Burghart
ZDJĘCIE MIESIĄCA LUTY - Zimowa wierzba - Bernerdy Burghart

Wybrano zdjęcie miesiąca - LUTY

 


Na konkurs „Zdjęcie miesiąca – Luty” dwunastu autorów nadesłało 23 zdjęcia.


W dniu 1 marca 2023 roku Komisja Konkursowa w składzie: 9-osobowym (członkowie kółka fotograficznego przy uniwersytecie trzeciego wieku)
za „Zdjęcie miesiąca –„ luty”

uznała fotografię
Bernardy Burghardt pt. ,,Zimowa Wierzba”.


Zapraszam do udziału w konkursie na kolejne „Zdjęcie miesiąca – Marzec”.

 


Protokół za komisję podpisał
Aleksander Grabowski

 

 

Konkursowa galeria Lutego

 

 


 

 

 

K O M U N I K A T 

 

 

Konkurs na Zdjęcie Miesiąca - STYCZEŃ - został rozstrzygnięty.

Na konkurs „Zdjęcie miesiąca – Styczeń”

ośmiu autorów nadesłało 9 zdjęć.


W dniu 7 lutego 2023 roku Komisja Konkursowa w składzie:
Marta Pieprzyk, Halina Kosińska, Krystyna Górska, Jadwiga Grabowska, Kazimierz Kamiński i Aleksander Grabowski,


za „Zdjęcie Miesiąca – STYCZEŃ” uznała fotografię
Krystyny Górskiej pt. ,,Piękna zima 2”.

 

 

Zapraszam do udziału w konkursie na kolejne „Zdjęcie Miesiąca – LUTY”. 

Regulamin Konkursu poniżej.

 

Konkursowa galeria Stycznia

 

Za Komisję Konkursową - Aleksander Grabowski

 


 

 

Zarząd Oddziału PTTK Stilon i Klub Fotograficzny przy Oddziale ogłaszają:


1) Konkurs dla członków Oddziału PTTK Stilon pn. „Wędruj z nami”

    - warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj,

 

2) Konkurs dla członków Oddziału PTTK Stilon pn. „Zdjęcie miesiąca” 

    - warunki uczestnictwa i Regulamin Konkursu znajdziesz tutaj.

 

Wszelkich informacji dotyczących ww. konkursów udzieli kol. Aleksander Grabowski, tel. nr 600 983 386 lub mail: alekgraba53@wp.pl

 

 


 

 

 

K O M U N I K A T 

 


Zapraszam wszystkich członków Oddziału PTTK robiących zdjęcia aparatem, komórką do wzięcia udziału w dwóch konkursach fotograficznych organizowanych przez Klub Fotograficzny Oddziału PTTTK "Stilon" w Gorzowie Wlkp.

 

Celem konkursu jest dokumentowanie:

 

1) działalności Oddziału PTTK "Stilon”

 

2) oraz pokazania krajobrazu, przyrody, architektury i zachodzących zmian w otaczającym

     nas świecie.

 

Regulamin I konkursu

 

Regulamin II konkursu

 

 

Aleksander Grabowski

 


 

 

 

6 września 2022 r. otwarta została wystawa fotograficzna prac członków Oddziału PTTK ,,Stilon” w Gorzowie Wlkp.

 

Na wystawę nadesłano 89 zdjęć, z których komisja wybrała 44 zdjęcia 14 autorów.


Komisja przyznała:

I nagrodę Marcie Kotowicz za zdjęcie pt. ,,Zamek Bobolice”,


II nagrodę Ryszardowi Broniszowi za zdjęcie pt. „Zakopane – siostry’’


III nagrodę Bernardzie Burghardt za zdjęcie pt. ,,Pole”


oraz trzy wyróżnienia: Marianowi Piekarczykowi, Alicji Michalskiej i Aleksandrowi Grabowskiemu.

 

Nagrody wręczał prezes Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego Marian Łazarski.

 

Na otwarcie wystawy przybyła liczna grupa członków i sympatyków Oddziału.

 

Fotki z wystawy  znajdziesz tutaj


Tekst: Aleksander Grabowski
Zdjęcia: Bogdan Bloch, Marta Kotowicz, Bernarda Burghardt

 

 


 

 

 

ZAPROSZENIE

 


W imieniu Zarządu Oddziału PTTK Stilon zapraszam wszystkich członków Oddziału na otwarcie I Konkursowej Wystawy Fotograficznej fotografii o tematyce turystycznej nadesłanych na konkurs zorganizowany przez Klub Fotograficzny przy Oddziale PTTK Stilon.


Otwarcie wystawy wraz z ogłoszeniem wyników konkursu nastąpi 6.09.2022 roku o godz. 17:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta przy ul. Sikorskiego 107 w Gorzowie Wlkp.


Szef Klubu Fotograficznego – Aleksander Grabowski

 

 


 

 

 

Klub Fotograficzny

przy Oddziale PTTK Stilon w Gorzowie Wlkp.

 

 

Klub Fotograficzny powstał z inicjatywy Aleksandra Grabowskiego. Zarządu Oddziału Uchwałą nr 51/2018 z dnia 11.12.2018 r. upoważnił kol. Aleksandra Grabowskiego do utworzenia Klubu Fotograficznego, a Uchwałą nr 99 z dnia 27.05.2021 roku zatwierdził rozpoczęcie jego działalności.

 

Już 29 styczniu 2019 roku w hotelu Gorzów obyło się pierwsze spotkanie organizacyjne Klubu.Na spotkaniu omówiono cel i zakres działanie Klubu. W spotkaniu uczestniczyło 7 członków Oddziału PTTK Stilon.

 

W roku 2019 odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło 46 osób.

W trzech spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście (Sławomir Sajkowski, Paweł Jankowski i Artur Pilarczyk), którzy zapoznali nas z zasadami działania aparatów fotograficznych analogowych i cyfrowych. Poznaliśmy zasady prawidłowego robienia zdjęć i zapoznaliśmy się z programami do obróbki zdjęć. Z tych zajęć wynikła potrzeba zrobienia kursów fotograficznych o następującej tematyce: obsługa aparatów fotograficznych, zasady robienia zdjęć i ich obróbka. Zaplanowano przeprowadzić 2 dniowy kurs dla 10-12 osób z powyższych tematów w 2020 roku.

 

W roku 2019 członkowie Klubu przygotowali dwie mini wystawy: na rozpoczęcie sezonu ,,Zima” prace swoje prezentowało 5 autorów i na zakończenie sezonu temat dowolny prezentowało 8 autorów oraz z cyklu ,,Podróże Marzeń” Danuta Czechowicz prezentowała Parki Narodowe Ameryki.

 

Opracowano regulamin Klubu i postanowiono wybrać 1 osobowy Zarząd Klubu.

 

W dniu 28 stycznia 2020 r. na szefa Klubu wybrano Aleksandra Grabowskiego.

 

Zaplanowano kurs fotograficzny w dniach 16-17 marca 2020 roku Kurs nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa COVID–19.

 

W latach 2020–2021 członkowie Klubu brali udział w konkursie fotograficznym w Wałbrzychu.


Wznowiono działalność Klubu od połowy stycznia 2022 roku. Zajęcia prowadzone są w małych grupach 4-5 osobowych przez szefa Klubu Aleksandra Grabowskiego. Tematem zajęć jest nauka zasad tworzenia foto-książek.

 

Szef Klubu Fotograficznego - Aleksander Grabowski.