STATUT I REGULAMIN ODDZIAŁU


Statut PTTK

uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 7 kwietnia 2018 roku przez Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

Obowiązujący Statut.

 

Obowiązujący Regulamin Oddziału 

 


 

Książeczka Odznaki Krajoznawczej PTTK
Książeczka Odznaki Krajoznawczej PTTK

 

Odznaka Krajoznawcza PTTK została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Polski i zachęcenia do ich systematycznego poznawania.

 

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia bez ograniczeń czasowych, na dowolnego rodzaju wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych.


Regulamin Odznaki Krajoznawczej.

 

Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) jest odznaką nadawaną w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.


O OTP może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił warunki przewidziane regulaminem OT.