Imprezy innych organizacji


Grażyna Kostkiewicz-Górska w imieniu

 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na promocję książki Zbigniewa Czarnucha pt. Pochwała Lubniewki.

 

Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2023 r., o godz. 17.00 w sali 110 na I piętrze gmachu WiMBP przy ul. Sikorskiego 107 (wejście od ulicy Kosynierów Gdyńskich). Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki.

 

Słowa Pana Zbigniewa Czarnucha, historyka, regionalisty mieszkającego w Witnicy, pochodzące ze wstępu do książki najlepiej zachęcą Państwa do odkrycia uroków tej niewielkiej rzeki:

„Niezwykłe walory różnorodności krajobrazowych wcieleń Lubniewki na krótkim szlaku przepływu jej nurtu oraz bogactwo dziejowych i kulturowych związków rzeczki zarówno z historią ojczyzny wielkiej, jak i małej oraz ludzi z nią związanych sprawiły, że mój chłodny obiektywizm badacza wymknął się rozumowi krytycznemu i utonął w stanie swoistego uczuciowego zniewolenia, nakazującego mi, bym wszem i wobec głosił uroki i osobliwości tej strugi. […] Zacznę od zaskoczenia przeżytego w okolicach źródeł bohaterki mojej opowieści. Jako mieszkaniec Niziny Europy Środkowej z jej Pojezierzem Wielkopolskim wędrowałem tak typową dla naszego krajobrazu polną drogą z Żubrowa ku jezioru Lubniewsko, wiodącą wśród upraw rosnących na falisto ukształtowanych niewielkich wyniesieniach i obniżeniach dawnego dna grubej warstwy lądolodu. Ale po wejściu do lasu wręcz oniemiałem z zachwytu, gdy nagle znalazłem się w górskim krajobrazie głębokich i długich wąwozów. Niezwykłe to utwory okresu ostatniego zlodowacenia, z ich rumowiskiem głazów na dnie i zboczami porosłymi buczyną. A potem na dnie jednego z nich ujrzałem, jak wartkim nurtem płynie ciek nazwany Czerwonym Potokiem. Uznawany jest on za początek Lubniewki, która wraz z nim do ujścia w Kanale Postomskim liczy sobie 34,9 kilometra.

 

Odsyłam również do tekstu Krystyny Kamińskiej zamieszczonego na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim w zakładce Czytaj z Krystyną Kamińską:

https://www.wimbp.gorzow.pl/uroki-i-osobliwosci-tej-strugi/#cat_77

 

Serdecznie zapraszam

Grażyna Kostkiewicz-Górska

--


Grażyna Kostkiewicz-Górska
Kierownik
Dział Zbiorów Regionalnych
WiMBP im. Zbigniewa Herberta
ul.Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 095 727 70 71