Zjazd Wyborczy Oddziału PTTK Stilon


Zarząd Oddziału PTTK Stilon w Gorzowie Wlkp.
Zarząd Oddziału PTTK Stilon w Gorzowie Wlkp.

KOMUNIKAT


W dniu 7 września 2022 roku odbyło się

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” w Gorzowie Wlkp.


Informujemy, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przyjęło szereg uchwał związanych z działalnością Oddziału i zdecydowało o przyjęciu nowej nazwy Oddziału.


Z dniem 2022.09.07 nowa nazwa:

Oddział PTTK „Stilon” w Gorzowie Wlkp.Zarząd O/Z PTTK „Stilon” informuje

 

że Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału odbędzie się 7 września  2022  roku  o  godzinie  16.00  w  Wojewódzkiej

i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Sikorskiego 107, sala 110 (wejście od ulicy Kos.Gdyńskich)

 

W przypadku nieobecności członków powyżej 50% stanu osobowego Oddziału drugi termin Zjazdu ustala się na godz. 16.30 w tym samym dniu.

 

Lista członków uprawnionych do uczestnictwa w Zjeździe Oddziału oraz dokumentacja Zjazdowa będzie dostępna w biurze Oddziału przy ul. Piłsudskiego 47/6.

 

Zawiadomienie członków o Zjeździe odbywać się będzie poprzez:


- ogłoszenie na stronie internetowej Oddziału,


- wpisanie/podpisanie się na liście uczestników poszczególnych wyjazdów/imprez organizo-

  wanych przez Oddział,


- powiadomienie mailem lub sms.

 

                                                                                          Prezes Oddziału
                                                                                          Ryszard Bronisz

 

Gorzów Wlkp. 27.06.2022 roku

 

 


 

 

 

 Do członków Oddziału PTTK Stilon

 

 

7 września 2022 roku na Zjeździe Oddziału członkowie Oddziału PTTK Stilon będą musieli uporządkować sprawy formalno-prawne umożliwiające bezproblemowe funkcjonowanie Oddziału. Jednym z problemów są sprawy statutowe. Zjazd musi obligatoryjnie przyjąć Statut PTTK uchwalony 7 kwietnia 2018 roku przez Nadzwyczajny Zjazd PTTK i zarejestrowany w KRS w Warszawie.

 

Dotychczasowy Statut Oddziału wzorowany na Statucie PTTK, zarejestrowany w KRS w Zielonej Górze, musi być anulowany. W tej sytuacji, w celu zaznaczenia specyfiki funkcjonowania Oddziału: średnia wieku członków, brak majątku, nieprowadzenie działalności gospodarczej, konieczność zapewnienia środków niezbędnych do funkcjonowania Oddziału (samowystarczalności), własny proporzec, itp., Zarząd Oddziału przedstawia poniżej projekt REGULAMINU STOWARZYSZENIA – Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Stilon, który po akceptacji Zjazdu będzie przyjęty do stosowania w Oddziale wraz ze Statutem PTTK.

 

Wszelkie uwagi dotyczące projektu REGULAMINU STOWARZYSZENIA proszę kierować do kol. Marii Karbowskiej lub do mnie.

 

Uwaga!
Statut PTTK obejmujący wszystkie oddziały na terenie kraju, zakłady produkcyjne, schroniska, stanice, hotele zawiera ducha korporacyjności, w przeciwieństwie do naszego Oddziału z duchem indywidualizmu.

Regulamin Oddziału

 

Prezes Zarządu Oddziału PTTK Stilon - Ryszard Bronisz