STATUT


Statut PTTK

uwzględniający zmiany uchwalone w dniu 7 kwietnia 2018 roku przez Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

Obowiązujący Statut.

 


 

Książeczka Odznaki Krajoznawczej PTTK
Książeczka Odznaki Krajoznawczej PTTK

Drogi turysto!

 

Odznaka Krajoznawcza PTTK została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Polski i zachęcenia do ich systematycznego poznawania.

 

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia bez ograniczeń czasowych, na dowolnego rodzaju wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych.


Regulamin Odznaki Krajoznawczej.

 

 


 

Książeczka Odznaki Turystyki Pieszej PTTK
Książeczka Odznaki Turystyki Pieszej PTTK

Drogi podróżniku!

 

Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) jest od-znaką nadawaną w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajo-brazu i przyrody.


O OTP może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił warunki prze-widziane regulaminem OTP.