STATUTSTATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZEGO

Oddział Zakładowy Stilon w Gorzowie Wlkp.

 

Statut Oddziału został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Oddziału w dniu 07 lutego 2003 roku w Gorzowie Wlkp. na podstawie Statutu Wzorcowego Oddziału, uchwalonego przez Zarząd Główny PTTK uchwałą Nr 70/XV/2002 z dnia 12 października 2002 roku.

 

 

LINK DO STATUTU PTTK STILON

 

 

 


 

Książeczka Odznaki Krajoznawczej PTTK
Książeczka Odznaki Krajoznawczej PTTK

Drogi turysto!

 

Odznaka Krajoznawcza PTTK została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Polski i zachęcenia do ich systematycznego poznawania.

 

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 roku życia bez ograniczeń czasowych, na dowolnego rodzaju wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych.


Regulamin Odznaki Krajoznawczej.

 

 


 

Książeczka Odznaki Turystyki Pieszej PTTK
Książeczka Odznaki Turystyki Pieszej PTTK

Drogi podróżniku!

 

Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) jest od-znaką nadawaną w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajo-brazu i przyrody.


O OTP może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił warunki prze-widziane regulaminem OTP.

 

Regulamin OTP.