Plan imprez na 2022 rok


UCHWAŁA NR 115/2021
z dnia 09.12.2021 r.
(związana z PROTOKOŁEM NR 58/2021)

 

 

Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK „Stilon” podjął uchwałę zatwierdzającą
PLAN IMPREZ NA ROK 2022


Uchwała wchodzi w życie z dniem 09.12.2021 r.

 

Uchwała wchodzi w życie 04.11.2021 roku.

 

 


 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Uprzejmie informuję, że UCHWAŁĄ NR 115/2021 z dnia 9.12.2021 r. Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" zatwierdził PLAN IMPREZ na 2021 rok.

 

Plan Imprez może ulec korekcie ze względu na pandemię koronawirusa.

 

O wszystkich zmianach, powodowanych decyzjami Rządu RP, Zarząd Oddziału będzie informować na bieżąco na stronie internetowej i Facebooku.

 

Prezes Zarządu Oddziału - Ryszard Bronisz

 


 

 

 

  

Członkom i sympatykom Oddziału Zakładowego PTTK Stilon mamy przyjemność zaprezentować zamierzenia turystyczno-krajoznawcze w 2021 roku, przyjęte UCHWAŁĄ NR 1151/2021 z dnia 9.12.2021 r. Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK Stilon PLANIE IMPREZ na 2022 rok.

 

A oto podstawowe informacje dot. udziału członków i sympatyków Oddziału w zaplanowa-

nych imprezach:

 

1. Zapisy na imprezy wymienione w PLANIE IMPREZ będą przyjmowane przez organiza-

    torów imprez od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 

2. Uczestnictwo w imprezie zgłaszać należy wyłącznie SMS-em na nr tel. organizatora

    imprezy z podaniem:

    - imienia i nazwiska osoby zgłaszanej na imprezę,
    - tytułu imprezy,
    - imienia i nazwiska osoby wysyłającej SMS
         Uwaga!   Jedna osoba może zgłosić na imprezę tylko jedną osobę,

                          nie dotyczy to rodzin i związków partnerskich.

 

3. Po uzyskaniu od organizatora potwierdzenia wpisu na listę uczestników imprezy

    należy niezwłocznie dokonać wpłaty zadatku na imprezę na rachunek Oddziału

    (kwota i tytuł wpłaty podane są w PLANIE IMPREZ).

 

4. W imprezach wielodniowych mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Oddziału Zakła-

     dowego PTTK "Stilon", a w imprezach jednodniowych zarówno członkowie jak i sympa-

     tycy Oddziału.

 

5. Wszystkie pozostałe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie

    w każdy czwartek w Biurze Oddziału w godz.: 15.oo-16.oo - telefon kontaktowy: 

    601542936; 696865795; 608088511.

 

6. Plan Imprez może ulec korekcie ze względu na pandemię koronawirusaO wszystkich

    zmianach, powodowanych decyzjami Rządu RP, Zarząd Oddziału będzie informować

    na bieżąco.