Plan imprez na 2021 rok


KOMUNIKAT


Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" podjął jednogłośnie uchwałę Nr 93/2021 z dnia 27.05.2021 r. o zmianach w PLANIE IMPREZ na 2021 i tak:


1. W miejsce imprezy Wrocław, Lubiąż, Winnica, Jaworek, Topacz (lp. 12 Planu) wstawiono

    imprezę, poprzednio odwołaną, Elbląg i Mierzeja Wiślana.

    Organizator i termin imprezy pozostają bez zmian (2-5.09.2021, Małgorzata Balbierz

    tel. 604 697 485). Kwota zadatku - 100 zł. Tytuł wpłaty - Elbląg.


2. Wstawiono do Planu Imprezę turystyczno-krajoznawczą "Bieszczady".
    Termin - 14-22.08.2021 r. Organizator - Juliusz Kuźma, tel. 600 883 860
    Kwota zadatku - 200 zł. Tytuł wpłaty - Bieszczady.


3. Usunięto z Planu tabelę pn. "Dodatkowe propozycje imprez turystycznych możliwe

    do realizacji w 2021". Imprezy: "Zakopane - Doliny" i "Czeska Szwajcaria", które

    zrealizowane będą w następnych latach.

 

Prezes Zarządu Oddziału - Ryszard Bronisz

 


 


 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Uprzejmie informuję, że UCHWAŁĄ NR 81/2020 z dnia 04.12.2020 r. Zarząd Oddziału Zakładowego PTTK "Stilon" zatwierdził PLAN IMPREZ na 2021 rok.

 

Plan Imprez może ulec korekcie ze względu na pandemię koronawirusa.

 

O wszystkich zmianach, powodowanych decyzjami Rządu RP, Zarząd Oddziału będzie informować na bieżąco na stronie internetowej i Facebooku.

 

Prezes Zarządu Oddziału - Ryszard Bronisz

 


 

 

 

  

Członkom i sympatykom Oddziału Zakładowego PTTK Stilon mamy przyjemność zaprezentować zamierzenia turystyczno-krajoznawcze w 2021 roku, przyjęte UCHWAŁĄ NR 81/2020 z dnia 04.12.2020 r. Zarządu Oddziału Zakładowego PTTK Stilon w PLANIE IMPREZ na 2021 rok.

 

A oto podstawowe informacje dot. udziału członków i sympatyków Oddziału w zaplanowa-

nych imprezach:

 

1. Zapisy na imprezy wymienione w PLANIE IMPREZ będą przyjmowane przez organiza-

    torów imprez od dnia 2 stycznia 2021 roku.

 

2. Uczestnictwo w imprezie zgłaszać należy wyłącznie SMS-em na nr tel. organizatora

    imprezy z podaniem:

    - imienia i nazwiska osoby zgłaszanej na imprezę,
    - tytułu imprezy,
    - imienia i nazwiska osoby wysyłającej SMS
         Uwaga!   Jedna osoba może zgłosić na imprezę tylko jedną osobę,

                          nie dotyczy to rodzin i związków partnerskich.

 

3. Po uzyskaniu od organizatora potwierdzenia wpisu na listę uczestników imprezy

    należy niezwłocznie dokonać wpłaty zadatku na imprezę na rachunek Oddziału

    (kwota i tytuł wpłaty podane są w PLANIE IMPREZ).

 

4. W imprezach wielodniowych mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Oddziału Zakła-

     dowego PTTK "Stilon", a w imprezach jednodniowych zarówno członkowie jak i sympa-

     tycy Oddziału.

 

5. Wszystkie pozostałe informacje uzyskacie Państwo telefonicznie

    w każdy czwartek w Biurze Oddziału w godz.: 15.oo-16.oo - telefon kontaktowy: 

    601542936; 696865795; 608088511.

 

6. Plan Imprez może ulec korekcie ze względu na pandemię koronawirusaO wszystkich

    zmianach, powodowanych decyzjami Rządu RP, Zarząd Oddziału będzie informować

    na bieżąco.